DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať nic nestojí mezi tebou a Mnou

30. července 1991

Má Vassulo, ať nic nestojí mezi Mnou a tebou. Jako měsíc a slunce jsou stálé a věrně sledují svůj přirozený běh a nezmizí z oblohy, Já jsem pevný a vedle tebe. A dokonce i kdyby měsíc a slunce se staly nepevnými, Já budu vždycky pevný. Já jsem, byl jsem a vždycky budu vytrvale po tvém boku. Když se ti zjevuji, ve skutečnosti ti dávám poznat celé Své Já a říkám ti, že tě nikdy neopustím, ani od tebe nebudu chtít zpátky Svůj dar, ani ti nestrhnu Své Klenoty, věř Mi a neměj ani stín pochybnosti. Pozvedl jsem tě, abys byla se Mnou a následovala Mě.

Tak, Má žačko, následuj svého Mistra, ať tvé myšlenky letí ke Mně. Byla jsi mrtvá, protože jsi Mě nikdy neznala, ale Mé Slovo přišlo k tvým uším a s požehnáním tě zvedlo a Dechem Svého Svatého Ducha tě oživilo a otevřelo tvé oči. Pak, Polibkem Svých Úst jsem tě udělal Svou nevěstou.

- všechny vás takto zachráním -

Neboj se, když přijdu se Svým Křížem, Svou Trnovou Korunou a Svými Hřeby a nabídnu ti Je, protože tyto neocenitelné Klenoty, které ti budu nabízet, jsou přesně tytéž, které jsem nadšeně s láskou objímal. Jsou to Nástroje vašeho Vykoupení. Dovol Mi používat tě, Vassulo, abych tvým prostřednictvím, písemně i ústně, mohl vylévat Své Srdce na tuto generaci.

Doufej ve Mne, touži po Mně, nebuď sklíčená. Já Jsem je vždycky s tebou, což nestojím za víc radosti!

Ó ano, Pane! Ale dej mi víc Tě vnímat!

Byl jsem s tebou po celou dobu, a ty ještě necítíš nebo  nevšímáš si Mé Přítomnosti? Kážu ti už kolik roků, a ty Mě ještě nevnímáš?

Chci Tě víc.
Chci být úplně proniknuta
a doslova ovládnuta Tvým Svatým Duchem.

Pojď ke Mně a jez Mne ... pij Mne, a úplně zadarmo! Jez Mne a budeš si přát víc, pij Mě a budeš si přát víc. Přijímej Mě s radostí a dej Mi radovat se. Poznej, jak Mé Srdce tepe a jásá pokaždé, když Já a ty se staneme jedním, spojeni v lásce. Pojď a posvěcuj se jezením Mého Těla a pitím Mé Krve.

Ano, žízním po Tobě, můj Pane.

Doufej ve Mne, žízni po Mně a brzy, velice brzy tvůj Svatý přijde pro tebe a vezme tě do Svého Domova, který je i tvým Domovem. Žehnám ti, Má dcero.

Dobrořečím Ti, můj Bože.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message