DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať nic nestojí mezi Mnou a tebou

30. července 1991

Má Vassulo, ať nic nestojí mezi Mnou a tebou; stejně jako měsíc a slunce nemění svou pozici, stále putují po stejné dráze a jednoduše nezmizí z oblohy, tak i Já jsem stálý a po tvém boku; a dokonce, i kdyby měsíc a slunce změnili svoji dráhu, Já budu vždy stálý; Já jsem, byl jsem a vždy budu vytrvale po tvém boku; když se zjevuji, vlastně když ti odhaluji nitro Mé osobnosti a říkám ti, že tě nikdy neopustím ani od tebe nebudu chtít zpátky Svůj dar ani ti neodejmu Své Klenoty, věř Mi a neměj ani stín pochybnosti; pozvedl jsem tě, abys byla se Mnou a následovala Mě;

tak, Má žačko, následuj svého Mistra, ať se tvé myšlenky soustředí pouze na Mne; byla jsi mrtvá, protože jsi Mě vůbec neznala, ale Mé Slovo dolehlo k tvým uším, s požehnáním tě pozvedlo a Dechem Svého Svatého Ducha tě oživilo a otevřelo tvé oči, pak jsem tě Polibkem Svých Úst učinil Svou nevěstou;

- všechny vás tímto způsobem zachráním -

neboj se, když přijdu se Svým Křížem, Svou Trnovou Korunou a Svými Hřeby a nabídnu ti je, protože tyto neocenitelné Klenoty, které ti budu nabízet, jsou přesně tytéž, které jsem s horoucí láskou objal i Já; jsou to Nástroje vašeho Vykoupení; - dovol Mi používat tě, Vassulo, abych tvým prostřednictvím, písemně i ústně, mohl vylévat Své Srdce na tuto generaci;

doufej ve Mě, měj touhu po Mně, nebuď sklíčená; Já Jsem je ti vždy tak blízko; nezasloužím si víc radosti?

Ó, ano, Pane, ale dovol mi, abych Tě více vnímala!

byl jsem s tebou po celou dobu, a ty Mě stále nevnímáš a nepozoruješ Mou Přítomnost? kážu ti už tolik let, a ty ještě stále necítíš Mou Přítomnost?

Chci víc z Tebe.
Chci být úplně proniknuta
a doslova ovládnuta
Tvým Svatým Duchem.

pojď ke Mně a jez Mě… pij Mě, a to úplně zadarmo! jez Mě a budeš si přát víc, pij Mě a budeš si přát víc; s radostí Mě přijímej, abych se i Já mohl radovat; pochop, jak Mi buší Srdce a jak se raduje pokaždé, když Já a ty se staneme jedním, spojeni v lásce; pojď a posvěcuj se tím, že jíš Mé Tělo a piješ Mou Krev;

Ano, žízním po Tobě, můj Pane.

doufej ve Mě, žízni po Mně a brzy, velice brzy pro tebe tvůj Svatý přijde a vezme tě do Svého Domova, který je i tvým Domovem; žehnám ti, Má dcero;

Dobrořečím Ti, můj Bože.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message