DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať Má Mana naplní vaše ústa

8. dubna 1993

Pane, můj Bože,
Ty víš, že na mých rtech není lež,
Ty, který můžeš prohlédnout mou duši
a zkoumat mé hříchy,
Ty víš, že jsem nevinná
a nezasloužím si všechna ta obvinění,
pro která mě odsuzují.
Což jsi mě nevybavil Svým Duchem?

Mé město! Má milovaná! Já jsem ti dal kráčet ve Svých Stopách a ve Svém Světle. Přišel jsem ti říci, že nejsi sama. Vidíš? Mé Paže jsou kolem tebe jako Ohnivá zeď. Říkám ti, nehledej chválu lidí, protože kdo je obdivován lidmi, je ohavný v Mých Očích. Proto je nech, ať tě štvou, ať tě pronásledují, a neboj se, Mé jehňátko, těch, kdo zabíjejí tělo a víc už pak nemohou udělat. Řeknu vám, koho se bát: bojte se toho, který, když už zabil, má moc uvrhnout do pekla.

Raději Mi dobrořečte, že skrývám věci, které vás učím, před učenými a chytrými, a odhaluji je prostým dětem, protože to se Mi líbí a lahodí to Mé Duši! Věz, že kdokoli se tě dotkne,1 dotkne se zřítelnice Mého Oka! Dělej všechno, co můžeš, Má Vassulo, aby ses objevila v Mé Přítomnosti jako duše, která prošla svými zkouškami s vírou. Ukaž Mi, že budeš stát pevně jako strom, dobře zakořeněný v Pravdě, Lásce, Víře a Naději, abych se mohl radovat, až přijdu zkoumat tvé ovoce! Dávej přednost utrpení před ustupováním slabosti svého těla, Mé dítě. Nikomu se nepodaří oddělit tě ode Mne, proto buď šťastná!

Běda2 světu, který klade překážky Mému Poselství! A ještě víc běda muži, který je vytváří! Vassulo, ukážu Svou Slávu skrze tebe. Pokud by tě obklíčily nepřátelské duše, buď pro ně jako dvojsečný meč, který proniká Lží. Modli se, aby tento Nebeský Pokrm daný Mým Duchem byl rozdělen mezi vyhladovělé a chudé. Ať Má Mana naplní vaše ústa! A ty,3 kterou Má Duše vrhá jako síť do každého národa .... "imé stenakhoreménos para poli; avrio ine i proti stavrossi, ké pali, o Ios Mou tha ksana-stavrothi se epta meres ...."4

Obléknu Nebesa do černého .... modli se za sjednocení data Velikonoc. Měj Můj Pokoj. Já, Hospodin, tě miluji, hlásej Mé Slovo beze strachu! Pojď.


1 to znamená sužuje mě
2 Bůh náhle změnil tón
3 cítila jsem, že Boží Hlas zesmutněl, a vnímala jsem Jeho smutek
4 Bůh ke mně mluvil v mém jazyce, řecky. Řekl: "Jsem velice smutný, dnes je první ukřižování a za 7 dní bude Můj Syn ukřižován znovu ...." Protože je dvojí datum Velikonoc


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message