DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Adoruj Mě v mlčení

5. června 1989

Můj Pane?

Já jsem;

Buď Bohu chvála. Musím splnit sliby, které jsem Ti dala, můj Pane, že Ti budu věrná a budu sledovat jen Tvé zájmy a to, co je k Tvé větší slávě, neboť jsi mě přišel zachránit. Sestoupil jsi shůry ze Svého Trůnu, abys na mě shlédl v mém hříchu. Pozvedl jsi mě, abych kráčela v Tvé Přítomnosti, ve světle živých.

květino, Má vlastní, oslavuj Mě svou láskou; pojď a adoruj Mě v mlčení; dívej se na Mě mlčky, miluj Mě v tichu; zůstávej v Mém Pokoji, dcero; zesílím působení Svého Nebeského Díla na lidstvo;

vstup do Mého Nejsvětějšího Srdce a najdi v Něm svůj odpočinek; pojď;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message