DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ábel je Má setba

20. srpna 1987

Můj Bože?

Já jsem to.

Doufám, že jsem pochopila Tvé minulé poselství.

Pochopila jsi z něho jen část, Mé dítě.

Kromě toho, co jsem pochopila, znamená Kain snad i technologie, které jsou od lidí, materiální objekty?

Ano, Kain je symbolem všeho, co patří světu. Piš: Kain představuje všechno, co se protiví Mým očím. V dnešní době je to nespravedlnost, materialismus, revoluce, nenávist, ateismus, utlačování těch, kterým jsem požehnal, nemravnost. Kain nikdy nepochopil Ábela, kterého jsem utvářel podle Svého obrazu. Ábel je ode Mne, je to Má setba.

To znamená, že je z Ducha a že Tě miluje?

Přesně tak, a kvůli tomuto rozdílu je Ábel Kainem nenáviděn. Říkal jsem, že učení neporozumí tomu, co přichází od Ducha.

Něco mě zneklidňuje.

(Nechtěla jsem to napsat.)

Vím, chci jen otřást jeho moudrostí. Co je pro tebe důležitější, nechat ho pod těžkými mlýnskými kameny, nebo být i nadále zneklidněna? Kdybych ti kvůli němu způsobil utrpení, co bys pro něho volila?

Bez nejmenšího zaváhání bych se rozhodla trpět pro něho.

Vytrhl jsem tě ze spánku. Nemohl bych tak učinit i s druhými?

Jistě, můj Bože.

Pak Mi dej svobodu působit skrze tebe. Posvěcená Mou rukou, Můj Duch na tobě spočívá. Milovaná Mé Duše, dal jsem ti zadarmo, dávej též zadarmo. Pojď, staň se ve Mně ničím, spoj se se Mnou! Miluji tě, Má Vassulo.

Ježíši, budu dělat všechno, co chceš.1

Pojď, teď obnovím Své tvorstvo. My? Společně?

Ano!


1 neznám slov, všechno, co bych mohla říci, by bylo nedostatečné


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message