DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ábel je Má setba

20. srpna 1987

Můj Bože?

Já jsem;

Myslím, že rozumím Tvému předchozímu poselství.

pochopila jsi z něho jen část, dítě;

Součástí toho, co jsem pochopila je, že Kain
reprezentuje vše, co pochází od lidí,
neduchovní věci?

Součástí toho, co jsem pochopila je, že Kain reprezentuje vše, co pochází od lidí, neduchovní věci?

ano, Kain je symbolem všeho, co patří světu, piš; Kain představuje všechno, co se protiví Mým očím; v dnešní době představuje nespravedlnost, materialismus, revoluce, nenávist, pohanství,1 utlačování těch, kterým jsem požehnal, nemravnost; Kain nikdy nepochopil Ábela, kterého jsem stvořil podle Svého obrazu; Ábel pochází ode Mne, je to Má setba;

To znamená, že je duchovní a miluje Tě?

přesně tak, a kvůli tomuto rozdílu ho Kain neměl rád; řekl jsem, že učení neporozumí tomu, co přichází od Ducha;

Pane, něco mě zneklidňuje.

(Nechtěla jsem to napsat.)

vím, chci pouze vyburcovat jeho rozum; co myslíš, že je lepší, nechat ho ležet pod tou hromadou těžkých balvanů nebo něco udělat? i kdybys kvůli němu měla trpět, co by sis zvolila?

Bez nejmenšího zaváhání bych se rozhodla trpět pro něho.

vytrhl jsem tě z tvého spánku; nemám udělat to samé i s ostatními?

Ano, můj Bože.

pak Mě nechej skrze tebe svobodně jednat, posvěcena Mou rukou; Můj Duch na tobě spočívá, zasnoubená, milovaná Mé Duše; Já jsem ti dával bohatě, tak i ty bohatě rozdávej; pojď, zcela se ve Mně ztrať a buď se Mnou jedno! miluji tě, Má Vassulo;

Ježíši, udělám všechno, co si přeješ.

(Nemohu nalézt správná slova, neboť cokoliv bych řekla, nestačí.)

pojď tedy, obnovím Své tvorstvo; spolu? my?

Ano!


1  Ateismus.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message