DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Amen se blíží, aby pročišťoval Stravujícím Ohněm každé plemeno

18. února 1997

Můj Žalme a moje Písni,
můj Amen,
můj Bratře, má Sestro i můj Příteli,
můj Otče i má Matko,
moje Sladká Vůni a mé Kadidlo,
můj Sluneční Paprsku i mé Světlo,
můj Oslnivý Ohni, který nikdy nepřestáváš zářit,
má Hostino bez konce,
mé Bezpečí i Skálo mé síly,
můj Vzrůste i moje Bohatství,
má Nebeská Bráno.

Co působí, že poskakuješ radostí
při pohledu na to zrníčko prachu,
které kolem Tebe prochází?

Jeho absolutní nicota působí, že Mé Srdce poskočí s takovou radostí, že přitahuji pozornost Svých Andělů, kteří Mne obklopují.

Ty a jedině Ty jsi můj Kalich ...

Co bych nedal někomu tak slabému .... co bych pro něho neudělal .... budiž požehnán tvůj běh světem se Mnou, neboť zachráním mnoho duší.

Ať se dokonce hory a pahorky hluboko skloní, když uslyší Mou Píseň pokoje, kterou dávám Svému lidu. Připomeň jim, že budu chránit ty nejchudší.1 Řekni jim, že ve vašich dnech začne kvést ctnost a všeobecný pokoj brzy pokryje Mé stvoření, neboť Má vláda se rozšíří od moře k moři. V Mé Přítomnosti se Šelma bude krčit a tvoji nepřátelé, kteří jsou i Mými nepřáteli, se budou plazit v prachu. Amen je na Své cestě, aby očistil stravujícím ohněm každé pokolení, protože nenávidím skutky odpadlíků. Nyní nebesa pracují, proto Mne nos jako bohatý šat, abys během své pouti hlásala slova toho, který je Amen. Následuj Mne v Mých stopách, které jsou nasáklé Mou Krví.

Miluji tě, dítě, otoč se a podívej se na Mne, pak Mi řekni, že Mne také miluješ.

Láska se Mnou nekončí, Má Láska je věčná a jistá. Zkus Mne tedy následovat, naplň se Mou Láskou.

Já, Ježíš, ti žehnám.


1 chudé v duchu


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message