DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať tvé srdce jásá v Mé Přítomnosti

17. prosince 1989

(Cítila jsem, že Pán je daleko. Propadám panice, když se takto cítím, vím, že je to jen moje chyba a je to opět těžká zkouška. Pokoušela jsem se psát do svého osobního sešitu, ale vyšly z toho jenom slátaniny. Pán mi okamžitě přišel na pomoc tím, že řekl a napsal:

„musím ti připomínat, abys nenechávala svou ruku ‚jen tak‘? chci, abys naslouchala; Já jsem blízko tebe, ale tvůj duch je ode Mě daleko; naslouchej, Já, Pán, chci, abys naslouchala! sjednoť se se Mnou, buď jedno se Mnou, Já a ty, ty a Já, pak MY budeme pracovat sjednoceni, ano? buď obezřetná, Vassulo;“ - „když budeme sjednoceni, můžeme SPOLEČNĚ pracovat;“

Zpanikařila jsem, protože přijímám zjevení a jsem vedena velmi zvláštním způsobem, zakouším Nebe a Přítomnost Boží bez jakékoli vlastní zásluhy, tak to najednou vypadalo, jako by Nebe přede mnou zavřelo dveře a já už jsem nevnímala Jeho Přítomnost.)

neboj se, toužebně jsem čekal na tyto chvíle, až budeme spolu, proto nikdy nevěř tomu, že před tebou zavírám dveře; jen jsem chtěl, aby ses probrala z letargie, budu s tebou pracovat až do konce; ať tvé srdce jásá v Mé Přítomnosti, mám ti toho ještě mnoho co říct, ale zatím nejsi schopna to všechno přijmout; jsi křehká a vím, že jsi i slabá;

pojď, nemusíš Mi říkat slovy, že Mě miluješ; mluv svým srdcem: měj touhu po Mně, miluj Mě, kontempluj Mě, a pak konáš Mou Vůli, protože Mou Vůlí je, abys Mě milovala a klaněla se Mi, takže když právě toto děláš, tak to VŠECHNO je vykonáno v Tichu; nabídni Mi svou vůli, nabídni Mi všechno, co máš, vůli, sebe, radosti, všechno;

Obětuji Ti, můj Pane, svou vůli, sebe, radosti a všechno, co chceš. Ciť se naprosto SVOBODNĚ, můj Králi, a bez ptaní si ber, ber si ode mne, jak budeš chtít.

na oplátku, chceš stále Můj Kříž Pokoje a Lásky?

Ano, můj Pane, naprosto. I kdybych pod Jeho tíží padla na zem, ponesu Jej, i kdybych přitom měla lézt po kolenou.

Ano, můj Pane, naprosto. I kdybych pod Jeho tíží padla na zem, ponesu Jej, i kdybych přitom měla lézt po kolenou.

Mám to tak ráda, když říkáš: „Počkej a uvidíš!“

vím, maličká; my, společně?

Ano, můj Pane.

my, společně?

Ano, Svatá Matko.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message