DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať tvé srdce jásá v Mé Přítomnosti

17. prosince 1989

(Cítila jsem, že Pán je daleko ode mne. V takových chvílích propadám panice, vím, že je to jen moje chyba a je to zas těžká zkouška. Pán mi okamžitě přišel na pomoc a řekl písemně:

"Chci, abys naslouchala. Jsem ti blízko, ale tvůj duch je daleko ode Mne. Naslouchej, Já, Pán, chci, abys naslouchala! Spoj se se Mnou, buď jedno se Mnou, Já a ty, ty a Já, pak MY budeme pracovat jako jeden, ano? Buď pečlivá, Vassulo." - "Sjednoceni bychom mohli SPOLEČNĚ pracovat."

Zpanikařila jsem, protože jsem přijímala zjevení a byla vedena tak zvláštním způsobem, a okusila Nebe a Přítomnost Boží bez jakékoli vlastní zásluhy, a najednou se zdálo, jako by Nebe přede mnou zavřelo dveře, a už jsem nevnímala Jeho Přítomnost.)

Neboj se, toužebně jsem čekal, až budu s tebou, nikdy nevěř, že bych před tebou zavřel dveře. Jen chci, aby ses probrala z letargie, a budu společně s tebou pracovat až do konce. Ať tvé srdce jásá v Mé Přítomnosti. Ještě ti musím říci mnoho věcí, ale teď nejsi schopna to všechno přijmout, jsi křehká a vím, že jsi i slabá.

Pojď, nemusíš Mi říkat slovy, že Mě miluješ, mluv svým srdcem. Toužit po Mně, milovat Mne, klanět se Mi, tak konáš Mou Vůli, protože Má Vůle je, abys Mě milovala a adorovala, protože právě když toto děláš, VŠECHNO je vykonáno v mlčení. Obětuj Mi svou vůli, nabídni Mi všechno, co máš, vůli, sebe, radosti, všechno.

Obětuji Ti, můj Pane, svou vůli, sebe, radosti a všechno, co chceš. Můj Králi, ber si SVOBODNĚ ode mne, cokoli se Ti zlíbí.

Na oplátku, stále ještě chceš Můj Kříž Pokoje a Lásky?

Ano, Pane, zcela. I kdybych pod jeho tíží padla na zem, budu jej nést, i kdybych přitom měla lézt po kolenou.

Dcero, Můj Kříž Pokoje a Lásky posvětí mnoho z Mých dětí, dovol Mi vstoupit a spočinout ve tvém srdci. Já, Pán, ti žehnám. Milovaná, počkej a uvidíš.

Mám to tak ráda, když říkáš 'počkej a uvidíš!'

Vím, maličká, my, nás?

Ano, můj Pane.

My, nás?

Ano, Svatá Matko.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message