DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať jsou tvé modlitby jako advokát, který brání tvou generaci

17. ledna 1992

Pane Slitování,
tvůj lid potřebuje útěchu.
Tvé Tělo, rozdělené, klesá
a málo je těch, kdo Tě mohou potěšit.
Tvoji lidé jsou zoufalí.
Slyš proto, Pane Milosrdenství,
a viz naše strasti. Amen.

Jsem celý zakrvácený z toho, co vidí Mé Oči a co slyší Mé Uši. Dcero, udělám z tebe meč Svého Slova. Budu tebou bodat do srdcí lidí, aby do nich hluboko proniklo Mé Slovo. Můj Hlas se v nich bude rozléhat, a i kdyby v jejich srdci nebyla ani špetka života, Mé Slovo, Dárce Života, oživí jejich srdce a oni vydají vůni, tišící Mé Rány.

Odvahu, Má dcero. Mnozí dál povedou nesvatý život a mnozí budou pokračovat v hříších a urážkách Mé Svatosti, bez ohledu na Má varování, bez ohledu na znamení, která dnes dávám světu, a zkaženost bude dál naplňovat Pohár Mé Spravedlnosti. Hříšnost a ateismus, touha po moci a racionalismus, to nosí tito lidé jako pečetní prsten.

Ach, Má Vassulo .... bude to ztráta, jakou nikdo neviděl! Hříšník číhá na svou příležitost a jako lupič přijde v noci! Mnoho bude nářků vládců, učených a vlivných lidí, všichni budou bědovat! Má dcero, naslouchej Mým vzdechům, naslouchej Mému Srdci.

Ó milovaná Mé Duše, pojď a potěš Mé Srdce, hladověj po Mně. Jsem Vzkříšení, miluj Mě. Ať jsou tvé modlitby jako advokát, který brání tvé pokolení před hněvem Mého Otce. Ať jsou tvá volání a modlitby snažnými prosbami k Otci. Já, Pán, ti žehnám, dítě. Pojď ....


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message