DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať jsou tvé modlitby jako advokát, který brání tvé pokolení

17. ledna 1992

Pane Slitování,
tvůj lid potřebuje útěchu.
Tvé Tělo, rozdělené, umírá a těch,
kdo Ti mohou být útěchou je velmi málo.
Tvůj lid je v zoufalém stavu,
naslouchej tedy a shlédni na naše útrapy,
Pane Slitování. Amen.

co vidí Mé Oči a slyší Mé Uši je příčinou toho, že jsem ponořený ve vlastní Krvi; dcero, mám v úmyslu z tebe učinit meč, kterým budu probodávat lidská srdce, aby hluboko do nich mohlo proniknout Mé Slovo; Můj Hlas se v nich bude rozléhat, a i kdyby v jejich srdci nebyla ani špetka života, Mé Slovo, dárce Života, oživí jejich srdce a oni vydají vůni, která bude tišit Mé Rány;

odvahu, Má dcero; mnozí dál povedou nesvatý život a mnozí budou nadále hřešit a urážet Mou Svatost bez ohledu na Má varování, bez ohledu na znamení, která dnes dávám světu, a zkaženost bude dál naplňovat Pohár Mé Spravedlnosti; hříšnost a ateismus, touhu po moci a racionalismus nosí tito lidé jako pečetní prsten;

ach, Má Vassulo… bude to ztráta, jakou ještě nikdo neviděl! hříšník číhá na svou příležitost a jako lupič přijde v noci! mnoho vládců bude naříkat, učení a vlivní lidé, všichni budou bědovat! Má dcero, naslouchej Mým vzdechům, naslouchej Mému Srdci;

Ó, milovaná Mé Duše, pojď a potěš Mé Srdce; hladověj po Mně; Já jsem Vzkříšení, miluj Mě; ať jsou tvé modlitby jako advokát, který brání tvé pokolení před hněvem Mého Otce, ať jsou tvé nářky a tvé modlitby jako úpěnlivé prosby k Otci; Já, Pán, ti žehnám, dítě; pojď…


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message