DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať to, co tě krášlí, vychází zevnitř

3. listopadu 1989

Připojme se k průvodu Tvých Andělů,
kteří jsou kolem Tebe, můj Bože,
neboť jsi Jedinečný v Nejsvětější Trojici,
a tak jako oni Tě velebí bez přestání
a zpívají Ti hymny,
tak také my oslavujme všechny Tvé divy
kolem Jediného Svatostánku.
Miluji Tvůj Dům, můj Pane,
pospěš si a sjednoť nás všechny ve Svém Domě.
Ať Tví Andělé a Svatí jsou nám příkladem,
ať se od Nich učíme klanět se Ti
kolem Jediného Svatostánku.

Má květino, všechno se splní v pravý čas; mezitím buď potěšením pro Oči Mého Otce, ať to, co tě zdobí a krášlí, vychází zevnitř, neboť se dívám do každého srdce a důkladně jej zkoumám; proto Mě těš a ať Mě pohled na tebe rozradostní, když uvidím, že zdobíš a zkrášluješ svou duši; čerpej ode Mě, všechno, co mám, je Drahocenné a Život Sám; ber si z Mých Pokladů, rozdávám zadarmo; dychti po Mých Bohatstvích, čerpej z Mého Srdce a naplň své srdce;

Má Vassulo, pokračuj v konání všeho, co ses naučila od Mé Moudrosti a pod Mým Jemným Vedením a co jsi slyšela od Hlasu Pravdy;

buď v Pokoji, pamatuj na Mou Přítomnost;

Ano, můj Pane, dobrořečím Ti.

žehnám ti a každému tvému kroku;

 

Pane?

Já jsem; Vassulo, naléhavě pros o víru, pamatuj si, že ti mohu dát víru v plnosti;

Já ani nevím, jak Tě správně prosit o silnější víru, Pane!

i když nevíš, pokus se o to; Má Milost je Veliká, květino, důvěřuj… udělej Mi radost, Má květino, a uhas oheň několika dalších duší, které jsou v očistci; láska hasí jejich očistný oheň, vždy si to pamatuj; chápej, že používám podstaty tvé lásky ke Mně k tomu, abych uhasil jejich oheň a pozvedl je výše; některé z nich se dokonce dostanou konečně až ke Mně; Já, Pán, jsem ti dal Své Slovo, To je tvá duchovní Potrava;

zpomal a naslouchej Mi;1 i přes tvou naprostou slabost ti budu schopen předat všechna Svá Poselství, přes tvou nicotnost a neschopnost cokoliv učinit Já, Pán, završím Své Dílo; zůstaň malá, Mé dítě, zůstaň Mi věrná; Já, Pán, tě miluji celým Svým Srdcem;

oslavuj Mě a uctívej Mě; přijímej Mě, neboť to Mě těší; dovol Mi užívat tě; vždy se modli svým srdcem; pojď, my, společně?

Ano, můj Pane a má Matko.


1 Ježíš má na mysli, abych nenechala svou ruku „rozběhnout“ se dřív, než uslyším Jeho slova.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message