DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď vnitřně krásná

3. listopadu 1989

Kéž se připojíme k průvodu Tvých Andělů,
kteří jsou kolem Tebe, můj Bože,
protože jsi Jedinečný v Nejsvětější Trojici,
a tak jako oni Tě velebí bez přestání a zpívají Ti hymny,
dej ať i my oslavujeme všechny Tvé divy
kolem Jediného Svatostánku.
Miluji Tvůj Dům, můj Pane.
Pospěš a sjednoť nás všechny ve Svém Domě,
ať Tví Andělé a Svatí jsou nám příkladem,
ať se od nich učíme klanět se Ti
u jednoho Svatostánku.

Má květino, všechno se splní v pravý čas. Mezitím těš Oči Mého Otce, ať je tvá ozdoba a tvá krása uvnitř, protože se dívám a pátrám v každém srdci. Proto Mě těš a buď milá Mým Očím zdobením a krášlením své duše. Čerpej ode Mne. Všechno, co mám, je Skvostné a Sám Život. Ber si z Mých pokladů, rozdávám zadarmo. Dychti po Mém Bohatství a ber si z Mého Srdce a naplň své srdce.

Má Vassulo, pokračuj ve všech těch věcech, které jsi se naučila od Mé Moudrosti pod Mým Jemným Vedením a slyšela od Hlasu Pravdy.

Buď v Pokoji. Pamatuj na Mou Přítomnost.

Ano, můj Pane, dobrořečím Ti.

Žehnám ti a každému tvému kroku.

Pane?

Já jsem. Vassulo, pros o víru, vzpomeň si, že ti mohu dát víru v plnosti.

Já ani nevím, jak Tě správně prosit o silnější víru, Pane!

I když nevíš, snaž se. Má Milost je Velká, květino, důvěřuj ... rozvesel Mě, Má květino, a uhas oheň dalších duší, které jsou v očistci. Láska dusí tento očistný oheň, vždycky si na to vzpomeň, že užívám podstaty tvé lásky, abych uhasil jejich oheň a pozvedl je. Některé z nich konečně přicházejí až ke Mně. Já, Pán, jsem ti dal Své Slovo, To je tvá duchovní Potrava.

Počkej a naslouchej Mi.1 I při tvé naprosté slabosti budu s to dát ti všechna Svá Poselství. Přes tvou nicotnost a neschopnost cokoli udělat, Já, Pán, završím Své Dílo. Zůstaň malá, Mé dítě, zůstaň Mi věrná. Já, Pán, tě miluji celým Svým Srdcem.

Oslavuj Mne a uctívej Mne. Přijímej Mě, protože to Mě těší. Dovol Mi užívat tě. Modli se vždycky srdcem. Pojď, my, nás?

Ano, můj Pane a má Matko.


1 Ježíš tím říká, aby se má ruka 'nerozběhla' dřív, než uslyším Jeho Slova


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message