DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať Mé tvorstvo pozná Mou velkou Lásku

10. listopadu 1987

Můj Bože,
můžeš mne použít,
abys do mě vštípil všechno,
po čem touží Tvé Srdce.
Ať se stane Tvá vůle
a Tvé Jméno je oslaveno.

Můj Bože,
můžeš mne použít,
abys do mě vštípil všechno,
po čem touží Tvé Srdce.
Ať se stane Tvá vůle
a Tvé Jméno je oslaveno.

nadešel čas, abych rozséval Své zrno mezi lidmi; rozšiřujte Mé Poselství, pomohu vám ve všem, co podniknete; ať vejde ve známost Mé Slovo, ať Mé tvorstvo pozná Mou velkou Lásku, Mé nezměrné Milosrdenství; Mé království bude královstvím Míru, Lásky a Jednoty; vyvolil jsem Vassulu, ubohou a neschopnou bytost, která není nadaná výmluvností; toto napiš taky;1 ano, bez jakékoliv základní znalosti Mé Církve, nepopsaný list, který jsem měl Já, Pán, svobodu pokrýt Svými Díly tak, aby bylo zřejmé, že všechno, co je napsáno, vyšlo z Mých Úst; vše bude učiněno Mnou skrze ni; skrze ni budu mluvit, skrze ni budu jednat; utvářel jsem ji, nechal jsem na ni skanout všechna Svá Díla, abych ji učinil nositelem tohoto Poselství, které vejde ve známost;

předáš Mé Poselství? uděláš to pro Mě? vzpomeň si, jsem to Já, Ježíš, Milovaný Syn Boží, Spasitel celého lidstva, Slovo, které ti žehná; žehnám tvým krokům; ať už se setkáš s úspěchem či bolestí, měj důvěru; budu tě podporovat; jdu vždy před tebou a vedu tě; sjednocením Své Církve budu oslaven! povedu tě až do nitra Svého Krvácejícího Těla; ukážu ti na Mé trny, abys je poznala...

nezajímej se o nic jiného než o Mou Slávu; nikdy nepochybuj o Mých Dílech, Láska tě zalévá Svým světlem, Moje tak milovaná; snaž se a dělej Mi radost; pojď, Já Jsem při tobě; zůstávej v Mém Pokoji,2 pomodleme se k Otci:

„Spravedlivý, Milovaný Otče,
buď posvěceno Tvé Jméno;
shromáždi všechny Své věrné,
ať nebesa hlásají tvou Spravedlnost,
ať každá ústa chválí tvé Svaté Jméno bez přestání;
zloba musí být vypuzena z podvodníků,
pomoz těm, jejichž duch je zdrcen,
znovu je oživ, jak to slibuje Tvé Slovo;
dodržím a splním slib, který jsem dala;
modlím se za Tvé Církve,
ať jsou všechny jedno, Otče,
ať jsou jedno v Tobě;
Amen;“

(Ježíš mi s modlitbou pomohl, jsou to Jeho slova.)


1 Když řekl následující slova, podívala jsem se na Něj rozpačitě a váhavě.
2 Ježíš se otočil ke mně, když to říkal.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message