DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005) » Vassuliny odpovědi Kongregaci pro nauku víry adresované otci Prospero Grechovi »

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

Vassuliny odpovědi CDF prostřednictvím P. Prospero Grecha

Vassulin úvodní dopis P. Prosperovi

V Římě 26.6.2002

Vážený P. Prospero Grech
Collegio Santa Monica,
Rome

Věc: Odpověď Vassuly Rydén na dopis P. Grecha, jménem J. E. kardinála J. Ratzingera z Kongregace pro nauku víry, ze dne 4. dubna 2002

Vážený otče Prospero Grechu,

především bych Vám chtěla poděkovat za poskytnutou příležitost odpovědět na otázky, které jste velmi uctivě vyjádřil ve Vašem dopise ze dne 4. dubna 2002, a které se týkají mých spisů a mé činnosti, z důvodu nového posouzení kritického stanoviska uvedeného v Notifikaci z roku 1995.

Uvědomuji si zodpovědný úkol svěřený Vaší nejsvětější kongregaci "prověřování duchů" (srov. Jan 4,1). Během posledních let jsem si sama uvědomila závažnost a citlivost úkolu rozlišování duchů, protože jsem se setkala s mnoha lidmi, kteří mě kontaktovali a tvrdili, že mají rovněž nadpřirozené zkušenosti s Bohem a chtěli je konfrontovat s mými. Z opatrnosti, a také z důvodu vlastní odpovědnosti, jsem si stanovila zásadu, že si jich nebudu všímat. A proto si velice vážím Vaší práce, kterou ochraňujete věrné ve víře před nejrůznějšími nástrahami a snažíte se uchovávat jejich víru čistou a neovlivněnou falešnými proroky, a také střežíte pravá charismata, která jsou určena ku prospěchu církve.

Dále jsem vděčná, že mi dáváte příležitost objasnit a osvětlit určité výrazy, které se mohou jevit jako nejasné, protože jsou psány v imaginárním, poetickém nebo symbolickém stylu. Rovněž jsem si vědomá, že skutečnost, že oslovuji křesťany římskokatolické církve, i když jsem vyznání ortodoxního, je neobvyklá. Avšak spíše než vnímání této skutečnosti, což lze chápat jako určitý nesoulad, pokorně vyjadřuji svoji touhu, aby se moje činnost stala malým příspěvkem k uzdravení sporu mezi křesťanskými bratry. Proto odpovím, jak nejlépe budu moci, na otázky, které jste mi s naprostou upřímností a jasností předložili s ujištěním laskavého přístupu a pochopení vůči mým omezeným výrazovým možnostem s ohledem na rozsáhlé panorama obsažené ve dvanácti dílech s názvem "Opravdový Život v Bohu" (TLIG).

 

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
        Kongregace pro nauku víry - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Argüelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula Informuje čtenáře TLIG o komunikaci s Kongregací pro nauku víry
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuliny odpovědi Kongregaci pro nauku víry adresované otci Prospero Grechovi
        Odpověď na 1. otázku: Vztah mezi TLIG a Zjevením.
        Odpověď na 2. otázku: Můj vztah jakožto pravoslavné křesťanky k římskokatolické církvi
        Odpověď na 3. otázku: Nejasnosti v terminologii týkající se Osob svaté Trojice.
        Odpověň na 4. otázku: Protologie a eschatologie
        Odpověď na 5. otázku: Je Opravdový Život v Bohu hnutí?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, anglikán, kanovník, držitel doktorátu z kanonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Chci uzdravit tvou nevěrnost
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Žehnám každý krok, který učiníš v Mém Jménu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
2018-01-22
 
Tak snadné, jako se napít vody
Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message