DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005) » Vassuliny odpovědi Kongregaci pro nauku víry adresované otci Prospero Grechovi »

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

Vassuliny odpovědi CDF prostřednictvím P. Prospero Grecha

Vassulin úvodní dopis P. Prosperovi

Vážený otec Prospero Grech
Collegio Sta Monica
Via Paolo VI, 25,
I-00193 Řím 

Odpověď Vassuly Rydén na dopis otce Prospera Grecha, který napsal jménem Jeho Eminence, kardinála J. Ratzingera z Kongregace pro nauku víry, ze dne 4. dubna 2002.

 

 Vážený otče Prospero Grechu,

především bych Vám chtěla poděkovat, že jste mi poskytl příležitost odpovědět na Vaše otázky, týkající se mých spisů a mého působení, které jste vyjádřil velmi zdvořilým způsobem ve Vašem dopise ze 4. dubna 2002 a které se vrací k některým kritickým stanoviskům obsaženým v Notifikaci z roku 1995. 

Jsem si vědoma úkolu a odpovědnosti, které byly svěřeny Vaší posvátné kongregaci, „zkoumat duchy“ (srov. 1 Jan 4,1). Během posledních let jsem si sama uvědomila závažnost a citlivost úkolu rozlišování duchů, protože jsem se setkala s mnoha lidmi, kteří mě kontaktovali s tvrzením, že mají rovněž nadpřirozené zkušenosti s Bohem a chtěli je konfrontovat s mými. Z opatrnosti, a také z důvodu vlastní odpovědnosti, jsem si stanovila zásadu, že si jich nebudu všímat. A proto si velice vážím Vašeho úkolu chránit věřící před nejrůznějšími nástrahami a snahu uchovat jejich víru nedotčenou nedůvěryhodnými zkušenostmi, ale zároveň střežít pravá charismata, která obohacují církev.

Jsem Vám též vděčná, že mi dáváte příležitost objasnit a osvětlit určité výrazy, které se mohou jevit jako nejasné, protože jsou psány metaforickým, poetickým nebo symbolickým jazykem. Rovněž jsem si vědoma toho, že je neobvyklé, když věřící, patřící k ortodoxnímu vyznání, oslovuje křesťany římskokatolické církve. Byla bych ale raději, kdyby se na tuto skutečnost nepohlíželo jako na jakýsi nesoulad, ale spíše jako na můj nepatrný příspěvek k uzdravení rozkolu mezi bratry v Kristu. Ujištěna Vaší velkorysostí, dobrou vůlí a chápající shovívavostí vůči mým omezeným možnostem dostatečně vyjádřit celkový pohled na tak rozsáhlé dílo, obsažené ve dvanácti svazcích, nazvaného Opravdový Život v Bohu (TLIG), se budu snažit odpovědět na otázky, které jste mi předložil, co nejsrozumitelněji a nejupřímněji.

 

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
        Kongregace pro nauku víry - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Argüelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula Informuje čtenáře TLIG o komunikaci s Kongregací pro nauku víry
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuliny odpovědi Kongregaci pro nauku víry adresované otci Prospero Grechovi
        Odpověď na 1. otázku: Vztah mezi TLIG a Zjevením.
        Odpověď na 2. otázku: Můj vztah jakožto pravoslavné křesťanky k římskokatolické církvi
        Odpověď na 3. otázku: Nejasnosti v terminologii týkající se Osob svaté Trojice.
        Odpověň na 4. otázku: Protologie a eschatologie
        Odpověď na 5. otázku: Je Opravdový Život v Bohu hnutí?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, anglikán, kanovník, držitel doktorátu z kanonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Svrhnu každou opozici Svou Láskou a Milosrdenstvím
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Tvé hříchy jsou černé jako uhel
Buď prostá a přijímej všechno, co přichází ode Mě

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message