DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Papež Jan Pavel II. »

Papež Jan Pavel II.

"Ať jí Bůh žehná."

Zpráva ze soukromé audience u papeže Jana Pavla II. dne 14. února 1998

The Pope

Papež čte Vassulino věnování na první straně desátého dílu Opravdového Života v Bohu. 

Spolu se dvěma přáteli, Anu a Abhay George, pocházejícími z města Kerala (Indie), nyní žijícími v Dánsku, jsem měl příležitost zúčastnit se mše svaté v papežově soukromé kapli. Bylo to 10. února 1998.

Spolu se Svatým Otcem koncelebrovalo 10 kněží a nás laiků bylo celkem 23. Po mši svaté, skromné ale krásné, nás Svatý Otec přijal v audienčním sále, rozdal nám růžence a každému z nás požehnal. Pět lidí přineslo svatému Otci dary.

Měl jsem s sebou 10. díl francouzského vydání Opravdového Života v Bohu. Před několika měsíci se Vassula rozhodla věnovat tento díl Svatému Otci a svěřila mně tuto knihu. Na první straně napsala:

Pour le Saint Pere Jean-Paul II.
Que Dieu vous benisse et vous protege,
Vassula

Svatému Otci, Janu Pavlu II.
Ať Vám Bůh žehná a chrání Vaši Svatost,
Vassula

Když ke mně přišel, držel jsem tu knihu v ruce. Po přijetí růžence a políbení papežovy ruky, jsem řekl německy: "Přivezl jsem vám velmi zajímavou knihu. Je to kniha od Vassuly." Svatý Otec se zájmem odpověděl: "Ach! Vassula!" Mons. Stanisław Dziwisz, osobní sekretář Svatého Otce (jmenovaný biskupem tři dny před audiencí), také se zájmem řekl: "Vassula!". Bylo očividné, že oba její jméno znají.

Dodal jsem: "Ona napsala v této knize Svatému Otci věnování." Papež pohlédl s upřímným a vroucím zájmem na knihu, otevřel ji a německy mi řekl: "Gott segne sie": "Nechť jí Bůh žehná". Nad knihou udělal znak Kříže. Poté ji převzal Mons. Mietec, který přebírá dary věnované papeži při audiencích .

Předtím, než se obrátil k dalším členům skupiny, jsem mu řekl: "Hodně se za Vás modlíme, Svatý Otče!" Odpověděl mi: "Děkuji!"

Niels Christian Hvidt


Následující výpověď papeže Jana Pavla II., která byla přednesena během generální audience ve Vatikánu, je citována ze španělského vydání L'Osservatore Romano, ze dne 16. srpna 1996.
(Toto apoštolské požehnání bylo uděleno 9 měsíců po Notifikaci.)

"Srdečně zdravím zde přítomné, hovořící španělsky, zvláště zástupce Kongregace sv. Terezy od Ježíše a MODLITEBNÍ SKUPINY OPRAVDOVÉHO ŽIVOTA V BOHU. Všem jim přeju, aby milostivé léto pomohlo obnovit jejich křesťanské sliby, a tak se stali svědectvím Jeho milosti ve světě. Udílím vám a těm kteří jsou vám drazí Apoštolské požehnání."

Video této události můžete zhlédnout zde.

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Buď pevná jako skála - Žijte Naše Poselství
 
Ze Svého Božského Díla jsem získal plody
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message