DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Kardinál Sfeir »

Cardinal Sfeir

Jeho Eminence kardinál Mar Nasrallah Peter Sfeir, maronitský patriarcha Antiochie a celého Východu přivítal poutníky na pouti Opravdového Života v Bohu.


Kardinál Sfeir vítá Vassulu a účastníky pouti Opravdového Života v Bohu, květen 2005 (pro zvětšení klikněte na fotografii)

Vítáme vás v Libanonu. Ekumenické hnutí je pokladem všeobecné církve, a víte, že katolická církev se snažila udělat, co může, aby dosáhla jednoty mezi křesťany. Katolická církev má zvláštní komisi vedenou kardinálem, a ten usiluje spojit všechny prvky křesťanské víry a jít po cestě jednoty. Dobře víte, že maronitská církev je katolická církev a nepatří k pravoslaví. Neboť při svém zrodu (maronitská církev) byla, a s Božím požehnáním zůstane, tak jak je. Maronité jsou hojně rozptýlení po celém světě, zvláště na Západě.

Věřím, že někteří z vás se s maronitskou tradicí setkali v různých zemích, ať už v Brazílii, Austrálii, Kanadě, Spojených Státech, nebo Venezuele. Toužíme stejně jako vy po této jednotě, kterou chce náš Pán Ježíš Kristus, když řekl: „buďte jedno, jako Já a Můj Otec jsme jedno“. Víme, že paní Vassula přijela do Libanonu již dříve, a že usiluje, aby této jednoty bylo dosaženo. Víme také, že své spisy a myšlenky představila Svatému Stolci, který se k tomuto tématu vyjádřil v několika publikovaných spisech. Naším cílem je, aby naše víra byla jedno v Ježíši Kristu, který je náš Pán a Spasitel. Jestli kdy v historii byly neshody kvůli čemukoli a z jakéhokoli důvodu, prosíme Boha, aby nám odpustil všechna naše provinění, a aby nás přivedl zpět k jednotě. Tato jednota je naším svědectvím těm, kteří v Krista nevěří, protože žádné rozdělení mezi námi nemůže vytvořit věřícího, což je přesně to, na co už poukázal náš Pán Ježíš Kristus. Modlíme se s vámi za tuto jednotu, kéž ji Pán naplní takovým způsobem a v takovém datu, které On uzná zavhodné. Prosím Boha, aby otevřel cesty pro vás i pro nás, abychom získali Jeho uznání, a abychom byli schopni svědčit světu o jednotě.

Prosím Boha, aby vám i nám otevřel správné cesty, abychom pak dosáhli Jeho souhlasu, a tak byli schopni vydávat celému světu svědectví jednoty a nikoli rozdělení, protože svět nyní tuto jednotu, zvláště jednotu křesťanů, naléhavě potřebuje. Děkuji vám, že jste přijeli do Libanonu. Libanon je zemí, kde jsou věřící různých vyznání. a jak jistě víte, je jich zde celkem 18. Z toho je 6 katolických, 5 pravoslavných, zbytek tvoří muslimové. Jak víte, muslimové se dělí na sunity, šíity, drůzy a ještě dále. To proto je Libanon "tavícím kotlem" pro všechny. Vědí, že musí žít ve vzájemném porozumění, ve víře a lásce, pomáhat jeden druhému s upřímností. Prosíme Boha, aby byl s vámi, aby vám požehnal a pomáhal vám ve vašem úsilí vedoucímu k naplnění této jednoty. Děkuji vám.

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Musíš Mi plně důvěřovat
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Já, Bůh, jsem žil ve tvé pustině
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message