DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe »

Biskup Jeremiah Ferens

Sídelní biskup autokefální ukrajinské pravoslavné církve v Jižní Americe

Curitiba, 17. ledna 2006
Na svátek Sboru 70-ti apoštolů

Svědectví o Opravdovém Životě v Bohu

"Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boha, našeho Otce a
společenství Svatého Ducha, ať je s námi se všemi!"

V tomto třetím tisíciletí křesťanství svět zažívá apokalyptickou skutečnost předpovězenou Bohem ve svatých Písmech. Proměna přírody, násilí, terorismus, války, konflikty, nenávist, hlad a ztráta lidské důstojnosti stvořené k obrazu Boží a k Jeho podobě denně znepokojuje a děsí člověka. Člověk vzdálený od svého Stvořitele žije riskantně a je plný strachu. Bůh mluví k lidstvu skrze své proroky a skrze svého jediného Syna Ježíše Krista. A člověk, místo aby naslouchal Božskému poselství, následuje své ambice. 

Aktivity "Opravdového Života v Bohu", kterým dala vznik paní Vassula Ryden, přitahují pozornost celého světa a vzrušují zvědavost křesťanů mnoha církevních denominací. Tisíce lidí z různých koutů světa jsou poctěni … Poté, co četli poselství předávané Vassulou, jsou Milostí Boží omilostněni. A největším požehnáním pro lidskou bytost je milost obrácení. Bůh nás neustále volá k pokání a obrácení, aby nás nepřítel našich duší nezničil. Nás, kteří jsme stvořeni k podobě Boží a k obrazu Božímu. 

V "Opravdovém Životě v Bohu" je mnoho lidí, kteří se jako marnotratný syn vrací do Otcovského domu.

Ekumenická pouť "Opravdového Života v Bohu", která se v květnu 2005 konala v Libanonu, Jordánsku a Sýrii, byla zjevným svědectvím křesťanské jednoty. Cílem poutě byla naše jednota s Ježíšem Kristem. Zažili jsme nezapomenutelné chvíle, pocítili jsme dotyk Milosti Boží a Její vedení.

Modlím se k Bohu a snažně prosím našeho Otce, aby žehnal paní Vassule a chránil ji, aby měla vždy sílu, odvahu, dar rozlišování a Božské Světlo, aby tuto vznešenou a těžkou službu dokončila s neporušeností.

S apoštolským požehnáním,

+ Biskup Jeremiah Ferens
sídelní biskup autokefální ukrajinské pravoslavné církve v Jižní Americe

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Svěřuji ti Své duchovní
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Buď pevná jako skála - Žijte Naše Poselství
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message