DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Arcibiskup David Sahagian »

Arcibiskup David Sahagian

Vážená paní Ryden,

je to pro nás velká radost a osobní uspokojení uznat, že jste novým katalyzátorem duchovní obnovy, který hovoří k naší současné generaci nejpřesvědčivějším jazykem skrze knihy, které publikujete.

Vaše inspirovaná mise přinést Kristovo poselství druhým, je zdrojem hluboké radosti pro církev. A Vaše neúnavná horlivost, s níž čerpáte sílu a hledáte oživení a posilu ve svých řeckých kořenech, by se pro naši trýzněnou mládež měla stát záviděníhodným příkladem oddané věrnosti.

V našich dobách, kdy se v srdcích lidí tak hluboce zakořenil tupý materialismus, je osvěžením vědět, že není všechno ztraceno, že jsou ještě mezi námi lidé jako Vy, kteří jsou ve spojeni s Tvůrcem, a kteří jsou schopni předat nám užitek, který ze své inspirace čerpají.

Jsme hrdí na to, že můžeme podpořit Vaše ekumenické poslání a modlit se za Váš úspěch.

Těšíme se na čtení Vaší příští knihy.

Zatím Vám posíláme své požehnání ze svatého Božího města a prosíme Pána, aby Vás zachoval a chránil.

Arcibiskup David Sahagian
  kancléř & hlavní ceremonář

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, anglikán, kanovník, držitel doktorátu z kanonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Ještě víc teď rozšířím Své Vinice
Vracím se k vám

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Pokora a láska jsou klíče k jednotě
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Naléhavý dopis od Vassuly
Vassula - Petrův stolec
 
Čtyři nová poselství
Nově uveřejněná poselství od Vassuly
 
Dvě nová poselství
Vassula nedávno uveřejnila další dvě nová poselství, která přijala od Našeho Pána

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message