DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu »

Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie

Profesor pravoslavné teologie, bývalý ředitel Unit One, sekce pro jednotu a obnovu ve Světové radě církví v Ženevě, píše o knize "Fire of Love" (Oheň Lásky). Je to sbírka s poselstvími Opravdového Života v Bohu o Duchu Svatém.

(Zatím uvádíme několi základních myšlenek z textu otce Iona Bria, na překladu kompetního textu se pracuje.)

Pro společenství Božího lidu, oddanost Kristu ustanovuje základ a jádro života a službu všech věřících, kněží, učitelů a biskupů. Někteří jsou povoláni k tomu být učedníky, kdy je jejich osobní identita a věrnost Kristu prvořadou důležitostí. (…)

Symbol "tří železných tyčí" (v Opravdovém Životě v Bohu) je pravdivý a svou "neohebností" odpovídá Církvím, strnulým ve spánku letargie rozdělení. I zde je to otázkou oddanosti Kristu. Kristus ve svých Poselstvích žádá o naléhavou "nápravu". Alespoň o slavení Velikonoc v jedno společné datum. Jen oheň Ducha Svatého může tyto nehybné tyče změkčit a ohnout. (…)

V době, kdy naši pozornost upoutává tolik sektářských a fundamentalistických skupin, aniž by uvolnily alespoň kousek místa Bohu, nemohou křesťané zůstat úplně hluší k přesvědčení a radě Vassuly v otázce nových znamení jednoty tady a teď. V tomto poselství je něco všeobecného, připomínající, že "všichni jste jedno v Kristu Ježíši" (Gal 3,28). Tradice nespecifikuje žádná omezení ohledně materiálu a prostředníka, který může být použit pro hlásání evangelia, vyžaduje pouze, aby byl vhodný. Poskytuje to dostatečnou půdu pro to, vzít co nejchápavější pohled těch, kteří jsou nositeli Kristovy vize, která je shůry předávána psaným slovem? Církev pak musí uznat dary věřícího, rozvíjet je a vložit do života celého Těla. Rozlišit je. Některé zamítnout a jiné povzbudit. Vassula vlastní viditelné svědectví své zkušenosti a to skrze své ruce. Úloha hlasu a ruky Toho, kdo připomíná věci, není mechanická. Musí se vyrovnávat se svou lidskostí, se svými silami, se svou slabostí a selháními ...

(Kompletní překlad textu bude k dispozici co nejdříve, originál textu v angličtině naleznete zde.)

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

V čase pronásledování
Ježíš vysvětluje Apokalypsu 6,12-17

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Svěřuji ti Své duchovní
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message