DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie »

Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí

Vassula měla promluvu na dvoře školy sv. Kolumbána v Novém Dilí v roce 2006. Arcibiskup Concessao promluvil po ní. Následuje úryvek z jeho komentáře:.

Všechno, co jsme slyšeli, je napsáno v Bibli, ale je to velmi osobní a ukazuje to na fakt, že Pán promlouvá dále. Je ve svých cestách úžasný – je Bohem překvapení a nevíme, koho použije, aby předal Jeho poselství. Kdysi byla doba, kdy Vassula žádné náboženství nepraktikovala. Církev pro ni nic neznamenala. To je obrovským zdrojem naděje pro nás všechny.

Vassula zdůraznila místo lásky v našich životech a Pánovu touhu, abychom všichni byli sjednoceni. Být rozděleni, už to samotné je ve své podstatě stav hříchu... Máme před sebou ještě dlouhou cestu, protože Ježíš se modlil "aby všichni byli jedno" - to je jednota, kterou chce mít Otec mezi námi ... Žádám vás všechny, abyste se modlili za jednotu křesťanů. Nevíme jak nás Pán chce sjednotit, ale cíl je jasný – chce jednu Církev, jediného Pastýře. 

Vassulo, děkuji Vám. Bůh žehnej Vaší službě.

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Můj Svatý Duch přijde k vaší záchraně
To budou druhé Letnice

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Svítání přijde z Východu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message