DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika »

Kardinál Napier

Jeho Eminence, kardinál Wildrid Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika

Uvádíme zde vyjádření Jeho Eminence, kardinála Wildrida Napiera ohledně Vassuly Rydén, která nedávno navštívila Durban a promluvila k velkému zástupu věřících v City Hall. Vyjádření kardinála bylo otištěno v Catholic News Bulletin, arcidiecéze Durban, v červnu 2009, č.464. Je to oficiální zpravodaj pro farnosti a řeholní komunity arcidiecéze Durban.

"Aktuálně o Vassule Rydén"

V květnu Vassula navštívila naši zemi i Durban a promluvila k velkému zástupu věřících. Protože vyvstaly jisté otázky ohledně její osoby - zda jsou její zjevení pravá a zda se v jejích spisech nenachází dogmatické omyly a jaký je její postoj vůči katolické církvi, stejně jako vůči církvi pravoslavné, ve které vyrostla. 

Pozval jsem ji na biskupství k neformálnímu rozhovoru u oběda. Náš dialog objasnil, že její povolání být nástrojem Ježíšovým, se událo za nadpřirozených okolností. Určitě není možné si nevšimnout jejího vztahu ke katolické církvi. V roce 1995 Svatý Stolec oznámil, že existují vážné pochyby o autenticitě a pravosti poselství publikovaných Vassulou. Tyto pochybnosti byly vyjádřeny v notifikaci z 25. října 1995.

V dopise s datem 16. 4. 2004 kardinál Ratzinger, tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, vyjádřil, že Vassula uspokojivě zodpověděla otázky Kongregace. Podle slov dopisu je výsledek dialogu uspokojivý a paní Rydén podala uspokojivé vysvětlení stavu svého manželství, stejně tak objasnila nejasnosti, které Svatý Stolec vyjádřil předchozí Notifikací ve věci jejích zápisků a účasti na svátostech.

Přílohou kardinálova dopisu byly Vassuliny odpovědi na otázky položené Kongregací. Prohlásil zde, že Vassula uspokojivě zodpověděla otázky Kongregace.

Velmi mne mrzí, že byly znovu vneseny nejasnosti vyjádřením kardinála Levady z roku 2007, který sice znovu potvrzoval notifikaci, ale zcela ignoroval vyjádření z roku 2004.

Velmi jsem se těšil na setkání s ní. Po celou dobu našeho setkání mne udivovala její absolutní otevřenost, zvláště ve chvíli, kdy jsem ji požádal, aby mi vyprávěla svůj příběh nebo proč si Bůh vybral právě ji. I ona sama je neustále překvapena, že byla právě ona vybrána, když byla daleka toho, aby praktikovala své náboženství.

Dále jsem se zajímal o to, jaká je situace ve vztahu mezi ní a Svatých Stolcem. S mnoha vrcholnými představiteli Vatikánu, kteří vůči ní nic nemají nic negativního, má velmi přátelské a srdečně vztahy.

Z toho, co bylo řečeno, můžeme kategoricky prohlásit, že se ani v nejmenším církev nemusí obávat toho, že by Vassulino působení jakýmkoliv způsobem ohrožovalo katolickou víru. Vskutku, poselství, která jsou skrze ni předávána, jsou ve shodě s voláním samotné církve k pokání a k návratu k základům víry, zvláště k základním modlitbám jako je Růženec a jiné pobožnosti, kdysi tak běžné v katolické rodině a v duchovním životě farnosti.

V takovýchto případech je obvyklé, že církev neprohlašuje "zjevení", která stále probíhají, za autentická - což je podobná situace jako v Medžugorje."

Přečtěte si podobný článek přímo na stránkách katolické arcidiecéze Durban

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Já jsem tvůj laskavý Ochránce, který ti pomáhá
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Kontemplace
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message