DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem tvůj Spasitel

27. září 1986

Pokoj tobě, Vassulo! Pojď ke Mně. Já Jsem tvůj Vykupitel, tvůj Pokoj. Žil jsem mezi vámi na zemi v těle. Jsem Jednorozený Syn Boží. Pojď ke Mně a opři si o Mne hlavu. Jsem tvůj Těšitel. Když jsi nešťastná, vzpomeň si, že jsem s tebou.

Modli se se Mnou tuto modlitbu:

    Pomoz mi, Otče,
a veď mě na Své pastviny klidu,
  kde tečou věčné, jasné vody.
Buď mým Světlem, abys mi ukázal Cestu,
s Tebou, po Tvém boku chci kráčet,
s Tebou, který mne osvítíš, chci rozmlouvat.
Milovaný Otče,
zůstaň ve mně, abych měla Tvůj Pokoj
a vnímala Tvou Lásku.
Budu kráčet ve Tvých stopách, abys mi dal pocítit Tvou Lásku.

S Tebou chci zůstat.
Osvěcuj mě, miluj mě,
buď se mnou teď
a po všechny časy.
Amen.

(Ježíš přišel, aby mě naučil tuto modlitbu.)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message