DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď svatá

10. prosince 1986

Má dcero, chceš Mě následovat? Nevzdaluj se, veď svatý život.

Ježíši, nemohu zůstat tak, jak jsem? 1

Naslouchej Mi. Jmenuj Mi člověka se silnou vírou, který si nezvolil Církev. Jmenuj Mi člověka, který by byl tak rozdělen! ....

Neznám žádného.

Ne, protože takový není.

(Ježíš čekal, až něco řeknu.)

Chceš mě mít zcela pro Sebe?

Ano, chci. Neboj se. Čeho se tedy pevně držíš, Má dcero?

(Snad jsem si vzdychla.)

A zůstanu-li táž?

Zůstaň táž a zjistíš, že tě nepřestanu k Sobě volat.

Smím se Tě něco zeptat?

Udělej to.

Trváš skutečně na tom, abych se změnila?

Ano, trvám na tom!

Je v tom tedy nějaký rozdíl, když se změním, tedy stanu se svatou, jak mi říkáš?

Ano, je to rozdíl. Obrať se ke Mně a zůstaň se Mnou.

Můžeš už teď vidět do budoucnosti?

Jistě, Má milovaná.

Mohu se Tě tedy na něco zeptat?

Ano.

Když tedy vidíš do budoucnosti, ráda bych něco věděla. Nechceš-li mi odpovědět, nakresli srdce - zklamu Tě nakonec? 

Nezklameš Mne.

(Ulevilo se mi ...)

Jak se budeš cítit?

Já, Bůh, se budu cítit oslavený.

Ach ano?

Ano, neboj se. Proč se bojíš být svatá? Považ, jsi na začátku Mého volání.

Co to znamená?

To znamená, že se ještě musíš učit ode Mne. Budu tě učit, ukážu ti Svá Díla. Jsem teprve na začátku Svého volání. Později zjistíš, jak pracuji. Později tě zavolám, v pravou chvíli, aby znovu nastal Pokoj.

Víš, co Pokoj znamená?

Nejsem si tím tak jistá. Pokoj by mohl znamenat smrt nebo Církev. Ne, to opravdu nevím ...

Já jsem Pokoj. Jsem zde u tebe. Má Pravá Ruka drží tvou ruku, která píše, Má Levá Ruka spočívá na tvém levém rameni. Jsem přítomen a cítíš Mne. Jsem tvůj Učitel, Má dcero, pojď se Mnou! Pracuj se Mnou, protože jsem tě určil za Svou poselkyni. Nenech se lidmi odradit. Mnozí z nich nechápou, neboť temnota mohla uzavřít jejich srdce tím, že jim bere veškeré chápání těchto věcí. Žij v pokoji. Já, tvůj Bůh, tě miluji až k zbláznění. Odvahu, Má dcero.


1 tzn. vést světský život, ale přesto dále následovat Ježíše


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message