DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Veď svatý život

10. prosince 1986

Dcero, chceš Mě následovat? Nescházej z cesty, veď svatý život.

Ježíši, nemohu zůstat tak, jak jsem?1

Poslouchej, jmenuj Mi jednoho člověka svaté víry, který by si nezvolil Církev. Jmenuj Mi jediného člověka, který by Mě následoval jen částečně! ... 

Nikoho takového neznám.

Ne, protože žádný takový nebyl. 

 (Zdálo se, že Ježíš čeká, až něco řeknu.)

 Chceš, abych Ti dala „všechno“? 

Ano, chci. Neboj se. Máš strach, že o něco přijdeš, dcero? 

(Musela jsem si povzdechnout.)

Co se stane, když zůstanu stejná? 

Zůstaň stejná a zjistíš, že tě k Sobě nepřestanu volat!

Můžu se Tě na něco zeptat? 

Smíš.

Skutečně Ti záleží na tom, jestli se změním? 

Ano! 

Je v tom nějaký rozdíl, když se změním? Myslím, tedy stanu-li se svatou, jak mi říkáš.

Ano, je to rozdíl. Obrať se ke Mně a zůstaň se Mnou.

Můžeš teď vidět do budoucnosti? 

Mohu, Má milovaná. 

Mohu se Tě tedy na něco zeptat?

Můžeš.

Když tedy vidíš do budoucnosti, ráda bych něco věděla. Nechceš-li mi odpovědět, nakresli mi
jen srdce. - Zklamu Tě nakonec?

Když tedy vidíš do budoucnosti, ráda bych něco věděla. Nechceš-li mi odpovědět, nakresli mi jen srdce. - Zklamu Tě nakonec?

Ne, nezklameš Mě. 

(Ulevilo se mi ...) 

Jak se budeš cítit?

Já, Bůh, se budu cítit oslavený.

Opravdu??

Ano. Neboj se, proč se bojíš být svatá? Uvědom si, že jsi na začátku Mého volání.

Co to doopravdy znamená?

To znamená, že se ode Mě teprve učíš. Budu tě učit a postupně ti odhalovat Svá Díla. Jsem teprve na začátku Svého volání, později zjistíš, jak pracuji. Později tě zavolám v určený čas, abys našla Pokoj. Jsi si plně vědoma toho, co znamená Pokoj?

Nejsem si tak jistá. Pokoj by mohl znamenat smrt nebo Církev. Ne, to opravdu nevím…

Já jsem Pokoj. Jsem zde, blízko tebe. Má pravá Ruka drží tvou ruku, která píše. Má levá Ruka spočívá na tvém levém rameni. Jsem přítomen a ty Mě vnímáš. Jsem tvůj Učitel, dcero. Kráčej se Mnou! Pracuj se Mnou, neboť jsem tě určil za Svého posla. Nenech se odradit lidmi. Mnozí z nich nechápou, neboť temnota uzavřela jejich srdce a vyrvala z nich veškeré poznání. Buď v pokoji. Já, Bůh, tě miluji k zbláznění. Odvahu, dcero.


1  Tzn. vést si svůj (světský) život, ale zároveň se snažit být učedníkem...  


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message