DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem tvůj Těšitel

14. prosince 1986

Jsem tvůj Těšitel.

Řekni mi, Ježíši, proč toto poselství?

Poselství ke Mně přivede mnohé. Probudí Mé děti, aby se ke Mně vrátily a četly Mé Slovo.

Jsem váš Dobrý Pastýř, který vás volá. Věř Mi, Má dcero, pohleď na Mne, pohleď na Mne. Ukázal jsem ti Mou Tvář, nepochybuj o tom, věř Mi. Zapomněla jsi, jak působím? Nepoznala jsi Má Díla? Nedopusť, aby tě tvá generace zkazila. Zůstaň, jaká jsi, Má dcero1 nedej se jimi přesvědčit teď, když ses probudila a přebýváš v Mém Světle. Zůstaň u Mne.

Ježíši, prosím, zastav je, když se o to pokoušejí! 2

Zadržím je, nedovolím nikomu, aby tě ničil. Všímej si těch, kdo mají uši. Buď bdělá, protože čas je blízko!


1 to znamená, která se dá snadno přesvědčit, která všemu věří, která je 'naivní'
2 ti, kdo mě pronásledují tím, že zatracují toto poselství


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message