DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já nejsem nedosažitelný

5. října 1986

Právě čtu knihu, kde lidé jako já vyprávějí o svých „zkušenostech s Bohem“, ale téměř všem těmto lidem „experti“ doporučují, aby na to všechno zapomněli, protože to, co zakoušejí, není Bůh. Tvrdí jim, že jen duše, které jsou Bohu velmi blízko, mohou zakoušet takové věci. Protože vím, že k takovým duším nepatřím, rozhodla jsem se skončit tato setkání s Bohem, při kterých mi diktuje. Asi to úplně „zabalím“. Chápu to tak, že dosáhnout Boha je možné jen tehdy, jste-li svatí. Zanechám tedy úplně psaní a „oné síle“, která po celé ty měsíce pohybovala mou rukou, povolím ještě jednou, naposledy, aby napsala, co chce.

Vassulo, neopouštěj Mě! Milovaná, volej Mě a uč se se Mnou. Vzpomeň si: jsem vždycky s tebou, Já, tvůj Bůh, žiji v tobě. Věř Mi, jsem Všemohoucí, Věčný Bůh.

Ne. To není možné. To nemůže být Bůh. Ti, kdo se v tom vyznají, by mi dokázali, že toto není Bůh. Jen svaté čisté duše, které jsou Boha hodny, On navštěvuje takovými milostmi. 

Já nejsem nedosažitelný! Vassulo, nikoho neodmítám. Kárám všechny ty, kdo odrazují Mé děti, které se k Sobě snažím přivést. Kdokoli tvrdí, že jen čistí a Mě hodní mohou ke Mně přijít a být Mnou přijati, škodí Mé Církvi. Podpořím každého, kdo Mě našel, ale druzí ho odradili. Já, který jsem Nekonečná Síla, mu daruji Svou Sílu. Proč, proč jenom mám lidi, kteří si říkají experti, a rozhodují o tom, zda to jsem či nejsem Já, zakazují Mi každou iniciativu a nechávají Mé děti sklíčené, bezmocné a zbavené všech nadějí? Proč přehlížejí Mé milosti, a tak ode Mě odtahují Mé děti? Proč jsou všechna Má požehnání odmítána? Všechna ta požehnání, která jsem vám dal. Jsem Nekonečné Bohatství.

Dcero, když jsi Mě konečně našla, byl jsem plný radosti a velice jsem dbal na to, abych tě nevyplašil. Zacházel jsem s tebou něžně, jako matka se svým novorozencem. Nechal jsem tě k Sobě přijít a byl jsem plný radosti z toho, že jsem tě zavolal, setkal se s tebou a podělil se o všechno, co mám, Má milovaná. A ty Mi teď přicházíš říct, že Mě chceš opustit, protože Mě, Boha, není možno dosáhnout a protože ti řekli, že Mě mohou dosáhnout jen Mě hodné duše a že ty tento standard nesplňuješ! Nikdy neodmítám žádnou duši. Nabízím Své Milosti i těm nejubožejším. 

Potěš Mě a dále se se Mnou setkávej. Žehnám ti, dcero. Vedu tě. Živíš se ode Mě. Vassulo, čti dnes První list Petrův.1 Čti pozorně, Já ti to pak vysvětlím. Čti první kapitolu. Žij s vírou. Petr vás učí víře.

Ježíš mi dal pochopit, že pod slovem „víra“ se skrývá mnoho věcí. Člověk může vírou hory přenášet, jinak řečeno, musíme věřit slepě.PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message