DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já nejsem nedosažitelný

5. října 1986

(Právě čtu knihu, kde lidé sdílejí své „zkušenosti s Bohem“, ale téměř všem těmto lidem je řečeno jistými „experty“, aby na to zapomněli, protože to, co zakusili, není Bůh. Tvrdí jim, že takové věci dává Bůh zakoušet jen duším, které jsou na vysoké duchovní úrovni. Protože vím, že k takovým duším nepatřím a že o sobě nemohu ani říci, že jsem „dobrá“, rozhodla jsem se skončit tato setkání s Bohem, při kterých mi diktuje. Celou tuto záležitost můžu rovnou „zabalit“. Z toho, co říkají, se zdá, že musíte být svatí abyste dosáhli Boha. Přesvědčili mě, že Bůh je velmi daleko. Zanechám tedy úplně všeho a ještě jednou, naposledy, nechám svou ruku vést „onou silou“, která jí po celé ty měsíce pohybovala, aby zapsala, co chce.)

Vassulo! Neopouštěj Mě, milovaná, volej Mě a uč se ode Mě. Pamatuj si, že jsem vždy vedle tebe. Já, Bůh, žiji v tobě. Věř Mi, jsem Všemohoucí, Věčný Bůh.

Ne, to není možné. To nemůže být Bůh. Ti, kdo se v tom vyznají, by mi dokázali, že to není Bůh, že On takové milosti uděluje jen naprosto čistým duším, které jsou Ho hodny. 

Já nejsem nedosažitelný! Vassulo, neodmítám nikoho. Kárám všechny ty, kdo brání Mé snaze podpořit Mé děti, aby přišly ke Mně. Kdokoli učí, že ke Mně mohou přijít a být Mnou přijati jen čistí nebo ti, kdo jsou toho hodni, ničí Mou Církev. Podpořím každého, kdo Mě našel, ale druzí ho odradili. Já, který jsem Nekonečná Síla, ho podpořím a daruji mu Svou Sílu. Proč, proč jenom mám lidi, kteří si říkají experti, kteří hned posoudí, zda to jsem či nejsem Já a nepřipouští jakoukoliv pochybnost, nechávají Mé děti sklíčené, bezmocné a zklamané, přehlížejí všechny Mé milosti, odvádějí ode Mne Mé děti. Proč jsou všechna Mnou darovaná požehnání odmítána? Požehnání, která jsem udělil. Já jsem Nekonečné Bohatství.

Dcero, když jsi Mě konečně našla, byl jsem plný radosti a starostlivě jsem dbal na to, abych tě nevyplašil. Byl jsem něžný a jednal jsem s tebou jako matka chovající své dítě. Nechal jsem tě, aby ses ke Mně přiblížila. Naplňovalo Mě štěstím volat tě a setkávat se s tebou, mít tě blízko u Sebe, všechno, co mám, s tebou sdílet, Má milovaná. A ty Mi teď přicházíš říct, že Mě chceš opustit, protože Mne, Boha, není možno dosáhnout, a protože ti bylo řečeno, že Mne mohou dosáhnout jen duše, které jsou toho hodny, a že ty tento standard nesplňuješ! Nikdy neodmítám žádnou duši. Nabízím Své milosti i těm nejubožejším.

Potěš Mě a scházej se se Mnou tímto způsobem. Žehnám ti, dcero. Vedu tě. Živíš se ode Mne. Vassulo, čti dnes První list Petrův. Čti pozorně, Já ti to pak vysvětlím. Čti první kapitolu. Žij s vírou. Petr vás učí víře.

(Slovem „víra“ mi Ježíš objasnil mnoho věcí. Člověk může vírou hory přenášet. Jinak řečeno, člověk musí věřit slepě.)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message