DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem Pokoj

10. října 1986

Já jsem Světlo. Já, Ježíš, tě chci varovat: Nikdy neupadni do léček, které ti chystá zlý. Nikdy nevěř poselství, které ti přináší nepokoj. Pochop přece, proč se tě zlý tak velmi snaží zastavit. Dcero, každé poselství, které odsuzuje Má předešlá poselství,1 pochází od zlého. Ďábel se tě opět snaží zastavit a odradit. Já, který jsem tvůj Vykupitel, ti potvrzuji, že všechna poselství, která vyzývají k lásce a k míru, vedou ztracené k tomu, aby opět našli cestu ke Mně, pocházejí všechna od Otce a ode Mě. Proto neztrácej odvahu, měj víru ve Mne. Pamatuj si, že nemáš věřit žádnému poselství, které zanechá tvé srdce plné úzkostí. Já jsem Pokoj a ty bys měla zakoušet pokoj.


1 Tzn. poselství zaznamenaná před vizí Kříže.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message