DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Který dům je pro tebe nejdůležitější?

23. října 1986

Vassulo, který dům je pro tebe nejdůležitější? Rád bych, aby sis zvolila.

Ježíši, když se mne ptáš, který dům je nejdůležitější, pak je to samozřejmě Tvůj Dům a když mám volit, rozhodnu se pro Tvůj Dům.

Žehnám ti.

(Ježíš se zdál tak šťastný!)

Povedu tě, Mé malé dítě.

Pojď, vezmi na sebe Můj Kříž, následuj Mě. Pamatuj si dobře, pomohu ti. Budeš mou žačkou. Budu ti pomáhat, abys Mne mohla hlásat. Jsem Svatý, jsem Svatý, buď i ty Svatá, žij Svatě. Budu tě přitom podporovat. Vassulo, chceš pro Mne pracovat?

Řekni znovu své jméno.

Ježíš Kristus.

Ano, budu pro Tebe pracovat.

Miluji tě. Volej Mne, kdykoliv si to budeš přát.

(Řekla jsem 'ano', aniž bych vlastně věděla, co to znamená pracovat pro Boha. Ale protože Ho miluji, chtěla jsem Mu udělat radost, a nepomyslela jsem na svou neschopnost!)

Naslouchej Mi. Slyš Mé volání, slyš Mé volání. Vidíš Můj Kříž? Já, Ježíš, ti dávám tuto vizi.1 Volám, trpím, protože vás počítám, moji milovaní. Vidím, jak jste rozptýlení a nevíte o nebezpečích, která vám nachystal ďábel. Mé Srdce je naplněno bolestí, když vás vidí tak daleko ode Mne!

(Po dobu jednoho měsíce mi Ježíš ukazoval obraz Svého Kříže. Kam jsem se otočila, kterýmkoliv směrem, všude jsem před sebou viděla tmavý Kříž. Když jsem při jídle pozvedla oči od talíře, byl tu. Když jsem se podívala přes síť proti moskytům, byl tam Kříž. Když jsem přešla do druhého pokoje, následoval mě Kříž. Byl prostě tady. Tak to trvalo měsíc. Bylo to jako by mě pronásledoval.

Pak mi začalo strašit v hlavě něco jiného: To všechno, co se odehrálo, snad vůbec není od Boha. Ale kdyby to byl ďábel, byl by býval tak hloupý, že by mě obrátil? Dostala jsem strach při pomyšlení, co tomu všemu řeknou lidé. Co se se mnou stane? Budou mít ze mne pořádnou legraci!)

Má dcero! Má dcero, žij v pokoji!

(Hned se mě zmocnila nedůvěřivost.)

Kdo je to?

Já jsem to, Ježíš. Zůstaň se Mnou, volal jsem tě už léta. Chtěl jsem, abys Mě milovala, Vassulo ...

Ježíši, kdy jsi mne volal poprvé?

To bylo v době, kdy jsi byla v Libanonu. Volal jsem tě ve snu. Viděla jsi Mne. Už si nepamatuješ, jak jsem tě k Sobě přitahoval, když jsem tě volal?

Ano, vzpomínám si, bylo mi tehdy asi 10 let. Bála jsem se síly, která mě táhla. Bylo to jako silný proud, jako magnet, který přitahuje malé magnety. Pokoušela jsem se klást odpor a vzdálit se, ale nepodařilo se mi to. Úplně jsem k Tobě byla přitisknuta. Pak jsem se probudila.

(Je to pozoruhodné, že mi Ježíš připomenul tento sen. Ještě pozoruhodnější pro mne byla skutečnost, že jsem si na něj vzpomněla.)


1 byl to obrovský, černý kříž


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message