DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsi s tím srozuměna, být svatou?

11. prosince 1986

Má dcero, jsi s tím srozuměna, být svatou? Neboj se.

(Ježíš se vrací k jednomu místu dřívějšího poselství.)

Co to přesně znamená 'být svatý'?

Být svatý znamená být čistý a Mně zcela oddaný. Být svatý znamená s láskou pracovat pro Mne. Být svatý znamená milovat Mne a zůstat se Mnou. Být svatý znamená být poslušný Zákona. Být svatý znamená být takový jako Já.

Je také možné být svatý jenom srdcem?

Jistě!

Neznamená srdce víc než řeholní šat?

Jistě. Nejdůležitější je srdce. Zůstaň u Mne, zůstaň u Mne.1 Nejsi u Mne tak, jak si přeji. Cítím, jak se Mi vyhýbáš.

(Ježíš nebyl spokojen ...)

Jsem Svatý, proto chci, abys i ty byla svatá.

Já skutečně chci být u Tebe!

Jsi opravdu upřímná? Doopravdy Mě hledáš?

Neopouštěj mě!

Neopustím tě.

Nikdy?

Nikdy! Má dcero, neboj se. Máš strach, že ti hábit2 bude vnukat sebelitování? Tak ven s tím!

(Sebrala jsem všechnu svou odvahu)

Chci Ti to říci, nechci žádný řeholní šat, miluji Tě taková, jaká jsem ...

Konečně jsi našla odvahu to říci. Má dcero, jsem s tebou spokojen, protože jsi upřímná. Já, tvůj Bůh, tě miluji. Ale pamatuj si dobře, že bys Mi lhala do očí, kdybys byla tvrdila opak.

(Cítila jsem, jak velice je Bůh spokojen, ale také by mohl být zklamán výsledkem ...)

Nejsem smutný! Poslouchej, chci, abys byla svatá srdcem, ne šatem.

Nejsem tedy rozdělena, když nenosím řeholní roucho?

Abychom byli svatí, nepotřebujeme nosit řeholní roucho. Co pomůže řeholní rouho, když srdce není svaté? Je to jako sůl, která ztratila svou chuť. Naučím tě, abys Mi byla ještě blíž. Přiblížím tě k Sobě. Uvědom si, že jsi Mnou milována. Neboj se, Já jsem Pokoj. Já, Ježíš, tě vedu. Modli se ještě víc a spolupracuj se Mnou tímto způsobem, rozmnož svou víru ve Mne, potřebuj Mne, buď bdělá, protože čas je blízko.


1 'zůstaň u Mne' znamenalo, že jsem se na Něho málo soustředila
2 řeholní šat


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message