DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Chceš být svatá?

11. prosince 1986

dcero, chceš být svatá? neboj se;

(Ježíš se vrací k tématu předešlého poselství.)

Co to přesně znamená být svatý?

být svatý znamená být čistý a Mně zcela oddaný; být svatý znamená s láskou pro Mě pracovat; být svatý znamená milovat Mě a být Mi nablízku; být svatý znamená být poslušný Zákona; být svatý znamená být jako Já;

Je možné být svatý jenom srdcem?

ano!

Takže záleží více na tom, co je uvnitř, než na tom, co je navenek? 

ano, to, co je důležité, je srdce člověka; zůstaň se Mnou, zůstaň se Mnou;1 nejsi se Mnou, jak si přeji! cítím, jak se Mi vyhýbáš;

(Ježíš nebyl šťastný…)

Já jsem Svatý, proto chci, abys i ty byla svatá;

Skutečně Ti chci být blíž!

myslíš to upřímně? doopravdy Mě hledáš?

Neopouštěj mě!

tě neopustím!

Nikdy?

nikdy! dcero, neboj se; máš strach, že bys musela nosit hábit?2 neboj se, řekni to!

(Sebrala jsem všechnu svou odvahu.)

Opravdu nechci nosit řeholní šat, miluji Tě taková, jaká jsem… 

konečně jsi našla odvahu to říci, dcero! potěšila jsi Mne, protože jsi upřímná! Já, Bůh, tě miluji; uvědomuješ si, že bys Mi lhala do Očí, kdybys tvrdila opak?

(Cítila jsem, že to Boha velmi potěšilo, ale také by mohl být smutný kvůli tomu, co jsem řekla.)

Já nejsem smutný! poslouchej Mě; chci, aby tvá svatost spočívala ve tvém srdci, ne v hábitu;

Co znamená být rozdělen? Být rozdělen tedy neznamená, když někdo nechce nosit hábit?

nikdo nemusí nosit posvátný oděv k tomu, aby byl svatý, to by též znamenalo, že Mě následuje jen částečně; co pomůže posvátný oděv, když srdce není svaté? je to jako sůl, která ztratila svou chuť; Já jdu k tobě, abys Mi byla blíž; chci tě přivést blíž k Sobě; vnímej Mou lásku, neboj se Mě, Já jsem Pokoj; Já, Ježíš, tě provázím a vedu; modli se víc a pracuj se Mnou tímto způsobem; rozmnož svou víru ve Mě; potřebuj Mě; buď bdělá, protože ten čas je blízko;


1 „Zůstaň se Mnou“ znamená, že jsem se dostatečně nesoustředila na Jeho Přítomnost.
2 Roucho řeholních sester.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message