DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Být svatý znamená být jako Já

13. prosince 1986

Má dcero, myslíš si snad, že jsem tě vlákal do pasti? Miluji tě, milovaná, neboj se Mne. Zdá se, že máš strach, že tě lákám do pasti.

(To je pravda, použila jsem slova 'past', když jsem o tom mluvila s přáteli.)

Vím to, přeji si, abys Mne milovala.

Zlobíš se na mne?

Ne, nezlobím.

Chceš, abych s Tebou mluvila upřímně?

Samozřejmě.

Chtěl jsi, abych Tě milovala?

Ano, to jsem chtěl.

Dosáhl jsi Svého cíle?

Ano, dosáhl.

Zajal jsi mne Svým kouzlem a já jsem ráda.

Jsi šťastná?

Velice! Jen kdybych byla méně nešikovná.

To se naučíš. Živ se ode Mne, buď požehnána.

Je vhodné abych i já Tobě požehnala.

Ano.

Tedy, buď požehnán, Ježíši Kriste!

Miluji tě. Vychoval jsem tě, abys předávala Mé poselství. Přál jsem si, abys Mne milovala. Protože budeš Mou poselkyní, přeji si, abys byla svatá, protože Já jsem Svatý a ty Mě chceš následovat a pracovat pro Mne. Přece se neboj být svatá. Proč máš takový strach?

Zlobíš se na mne?

Ne, nezlobím se na tebe. Být svatý znamená být čistý a žít ve Mně. Být svatý znamená následovat Mě tím, že Mě miluješ. Být svatý znamená být jako Já. Chceš-li, budu tě učit být svatou.

Chci dělat to, co chceš Ty, protože Tě miluji.

Pak tě chci učit být Mou dcerou. Zůstaň u Mne a naučíš se to. Důvěřuj Mi. Věř Mi. Ano, věř Mi, když ti říkám, že jsem rád, že jsi vedle Mne. Budeš se učit. Jdi v pokoji a pamatuj si, zakoušej Mou lásku.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message