DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Všechna Moudrost pochází ode Mě

15. prosince 1986

Dcero, všechna Moudrost pochází ode Mě. Chceš Moudrost?

Ano, Pane!

Dám ti Moudrost. Naslouchej Mi: Dosáhneš Moudrosti, jsem Všemohoucí Pán a budu tě učit. Opři se o Mě a budeš se učit. Měj víru ve Mě.

Probouzej Mé děti, dcero. Žij v Pokoji, neboť Já, Bůh, žehnám každému tvému kroku. Naplněná, bude vás mnoho.1 Jdi v pokoji.


1 Tzn., že až budu naplněna Duchem Svatým, tak má svědectví budou přivádět mnohé k Bohu. Náš počet bude vzrůstat.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message