DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Budeš muset získat Moudrost

16. prosince 1986

Trvalo mi celý den, než jsem doopravdy pochopila, co jsi mi nabídl! Divím se, jak jsem mohla jen tak přijmout, aniž bych rozvažovala, co jsi mi nabídl. Chtěla bych Ti poděkovat, můj Pane!

Pokoj buď s tebou! Začínáš chápat, jak je to důležité?

Ano, ale pomalu! Nezasloužím si takovou milost!

Budeš muset získat Moudrost, ale neztrácej proto odvahu. Budu tě učit, jak si ji zasloužit. Jsi v Mém Světle a protože jsi v Mém Světle, budeš se učit.

Naslouchej Mému Hlasu. Jsem Ježíš Kristus, jsem tvůj Mistr v učení. Naučil jsem tě pracovat s Duchem Svatým. Naučil jsem tě milovat Mne. Nechal jsem na tebe skanout Své Skutky, abys Mi mohla rozumět. Jsem tvá Síla, dostaneš Sílu čelit svým četným odpůrcům.1

(Zdálo se, že Bůh je trochu smutný.)

Proč? Proč?

Proč? Protože mnozí nevěří, že takto působím. Někteří ve Mne vůbec nevěří. Má dcero, musím tě varovat.2 Říkám ti to, abys byla připravená a bdělá vůči těmto lidem, protože jsou hluší a slepí a uzavřeli svá srdce. Budou se chtít ospravedlnit. Budou ti říkat, že to všechno není ode Mne, ale jen ze tvé hlavy. Přijdou s otrávenými teoriemi, aby ti dokázali, že vězíš v omylu. Dají ti je číst,3 aby ti ukázali, že se klameš. Proto tě předem varuji, Má dcero. Neztrácej odvahu kvůli těmto lidem. Nedej se zkazit od své generace.

Pane, co tu mohu udělat? Kéž mě chráníš Svou Rukou!

Budu stále vedle tebe, aby ses necítila opuštěná. Naučím tě být silnou a přemůžeš všechny své protivníky. Připravuji tě. Budu tě živit, abys byla naplněna. Buď v Mém Pokoji a zůstaň ve Mně.

                   Ježíš Kristus


1 bylo mně doopravdy úzko, když Ježíšův hlas najednou zvážněl a zesmutněl
2 Bůh mluvil otcovským a důvěrným tónem
3 předpověď která se splnila


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message