DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Musíš získat Moudrost

16. prosince 1986

Trvalo mi celý den, než jsem pochopila, co jsi mi nabídl! Divila jsem se sama sobě, že jsem tak snadno přijala, co jsi mi nabídl, aniž bych nad tím přemýšlela! Chtěla bych Ti poděkovat, Pane.

Divila jsem se sama sobě, že
jsem tak snadno přijala, co jsi mi nabídl,
aniž bych nad tím přemýšlela! Chtěla bych
Ti poděkovat, Pane.Divila jsem se sama sobě, že
jsem tak snadno přijala, co jsi mi nabídl,
aniž bych nad tím přemýšlela! Chtěla bych
Ti poděkovat, Pane.

pokoj tobě; uvědomuješ si, jak je to důležité?

 Pomalu ano! Nezasloužím si takovou milost!

musíš získat Moudrost; neztrácej však odvahu; budu tě učit, jak si ji zasloužit; jsi v Mém Světle, a protože jsi v Mém Světle, budeš se učit;

naslouchej Mému Hlasu, snaž se Mě rozpoznávat; Já jsem Ježíš Kristus a Já jsem tvůj Učitel; skrze Ducha Svatého jsem tě naučil pracovat; naučil jsem tě milovat Mě; vylil jsem na tebe Svá Díla, abys Mi byla schopna porozumět; Já jsem tvá Síla; dostaneš Sílu čelit svým odpůrcům, kterých bude mnoho, Mé dítě;

(Bůh se zdál smutný, Jeho Hlas náhle zvážněl a zesmutněl. Vylekalo mě to.)

Proč? Proč?

proč? protože mnozí nevěří, že pracuji také tímto způsobem; někteří ve Mě nevěří vůbec; dcero, musím tě varovat;1 říkám ti to, abys byla připravena a věděla o těchto lidech, neboť jsou hluší a slepí a uzavřeli svá srdce; budou se chtít ospravedlnit; budou ti říkat, že toto není ode Mě, ale jen z tvé hlavy, a budou tě krmit jedovatými teoriemi; budou hledat způsob, jak ti ukázat, že se mýlíš, dají ti číst své teorie,2 aby ti dokázali, že se pleteš; proto tě varuji, dcero: nedovol lidem, aby ti brali odvahu; nedopusť, aby tě doba, ve které žiješ, zničila;

Pane, co mohu dělat? Jedině když mě ochrání Tvá Ruka!

Já ti budu po celou dobu nablízku; nemysli si, že jsi opuštěná; naučím tě být silnou a budeš převyšovat všechny své utlačovatele; připravuji tě; budu tě živit, abys byla nasycena; přijmi Můj Pokoj a přebývej ve Mně;

                    Ježíš Kristus


1 Bůh ke mně promlouval velmi otcovsky a důvěrně.
2 Tato předpověď se splnila do týdne.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message