DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsi duch a Já jsem také Duch a Svatý

4. prosince 1986

(Jsem zcela pod vlivem toho, co jsem prožila a mám velké pochybnosti, co se to se mnou děje a jak je to možné. Jak je možné, že neovládám svou ruku? Je to, jako kdyby jí pohybovala vnější síla. Mám pochyby, protože jsem zaměřena příliš pozemsky, a přece se toto všechno se mnou děje. Jsem proto úplně zmatená.)

Jsem zde. Jsem to Já, Ježíš. Dcero, pamatuj, že jsi duch a Já jsem také Duch a Svatý. Žiji v tobě a ty ve Mně. Zůstaň ve Mně. Já, Ježíš, jsem vždycky s tebou, pochop to. Zůstaň v Mém Světle, neboť Já jsem Světlo a skrze Mne docházíš Poznání a děláš pokroky.

Dobře. Přesvědčil jsi mne, že jsi to Ty. Dosáhl jsi obou cílů: že Tě miluji a že jsem přesvědčena o tom, že Tě potkávám. Fascinoval jsi mě. Vím také, že nejsem schizofrenní o nic víc, než všichni ostatní lidé na světě, ani psychopatičtější než sám psychiatr. Nejsou to také ďáblové, protože vím, co člověk pociťuje, když ho napadnou: neklid a trýzeň.1 Ne já jsem se rozhodla přijmout Tvou výzvu, přestože jsem Tě neznala. Ty jsi to chtěl, Můj Bože. Nelituji toho, jak bych mohla, když jsem plně propadla Tvé neodolatelné moci!

Dítě, pozvedl jsem tě, abys mohla být se Mnou. Naučil jsem tě, abys Mne milovala. Jsi spokojena, že jdeš se Mnou touto cestou?

Ó ano!

Žehnám ti z celého Srdce.

8. prosince 1986

Smím být ve Tvém Světle?

Jsi v Mém Světle, jsem tvůj Vykupitel. Nést Můj Kříž znamená vzít na sebe Má utrpení, dcero.

(Ježíš zde poukazuje na kříž, který nosíme na krku.)


1 ze začátku jsem zažila takové útoky ďábla, které chtěly zabránit mému psaní


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message