DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsi duch a Já jsem také Duch a Svatý

4. prosince 1986

(Stále jsem v úžasu a mám ohromné pochybnosti o tom, co se právě děje. Jak je to možné? Mám na mysli to, jak je možné, že při psaní neovládám svou ruku? Jako bych byla používána jinou silou. Jsem příliš zvyklá spoléhat se na svůj rozum, a proto pochybuji, a přesto se to děje. Jsem zmatená…)

Jsem zde. Jsem to Já, Ježíš. Dcero, nezapomeň, že jsi duch a Já jsem také Duch1 Svatý. Žiji v tobě a ty ve Mně. Zůstaň ve Mně. Já, Ježíš, jsem vždy s tebou. Pochop toto: Buď v Mém Světle, neboť Já jsem Světlo a skrze Mě se ti dostává poznání. Děláš pokroky.

Dobře, přesvědčil jsi mě o tom, že jsi to Ty. Dosáhl jsi obou Svých cílů. Totiž, že Tě miluji a že se s Tebou setkávám tímto způsobem. Uchvátil jsi mě. Vím, že nejsem schizofrenní o nic víc než zbytek světa, ani nejsem labilnější než psychiatři. Vím, že to nejsou ani démoni, protože vím, co člověk pociťuje, když ho napadnou. Je to neklid a soužení.2 Nebyla jsem to já, kdo si zvolil, že bude přijímat Tvá volání, protože jsem od Tebe byla velmi daleko. Ty jsi to chtěl, můj Bože. Nelituji toho, jak bych mohla, když jsem teď Tebou úplně uchvácená!

Dítě, pozvedl jsem tě, abys mohla být se Mnou. Naučil jsem tě milovat Mě. Jsi šťastná, že jsi takto se Mnou?

Ó, ano!

Žehnám ti z hloubi Svého Srdce.

 

8. prosince 1986

Mohu být ve Tvém Světle?

Jsi v Mém Světle. Jsem Ježíš, tvůj Vykupitel. Nosit Můj Kříž3 znamená, že s tebou nesu Svá utrpení, dcero.


1  Toto nepopírá Jeho Oslavené Tělo ani mé tělo.
2  Už dříve mě takto napadli, takže jsem až upustila od psaní.
3  Ježíš měl na mysli kříž, který nosíme na krku. 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message