DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta »

PAGES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

Zastavení Křížové cesty

Rozjímání z Opravdového Života v Bohu

  Jsem Bůh. Stvoření, sleduj Má Zastavení Křížové cesty. Při každém Zastavení žádej jen Mě. V každém Zastavení jsem přítomen. Budu tam a chci tě tam. Chci abys poklekla. (29.května 1987)
 

1. Ježíš je Pilátem odsouzen na smrt
(Mt 27,26; Mk 15,15; Jn 19,16)

Brzy, a to je vaše „brzy”, budete pokrytí svou vlastní krví a Já, jako Soudce vám připomenu krev, která lpěla na vašich rukou, protože jste tak mnohým zabránili přijmout Mé milosti skrze tato poselství, která vám mají připomenout Mé Slovo. Jste jako Římané a denně Mě korunujete trním. Chcete říci jako Pilát: „Nejsem vinen touto krví” a umýt si ruce v navoněné vodě? Odmítáte přijmout lék proti smrti, odmítáte uznat Mé slovo, které vám za vašich dnů dává Můj svatý Duch...  (19. ledna 1995)

PAGES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

 

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Já, Pán, si přeji tuto Jednotu
Přímluvce

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Vystavím tě jako znamení odmítnutí, odmítnutí kvůli Jednotě
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message