DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta »

PAGES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

Zastavení Křížové cesty

Rozjímání z Opravdového Života v Bohu

  Jsem Bůh. Stvoření, sleduj Má Zastavení Křížové cesty. Při každém Zastavení žádej jen Mě. V každém Zastavení jsem přítomen. Budu tam a chci tě tam. Chci abys poklekla. (29.května 1987)
 

1. Ježíš je Pilátem odsouzen na smrt
(Mt 27,26; Mk 15,15; Jn 19,16)

Brzy, a to je vaše „brzy”, budete pokrytí svou vlastní krví a Já, jako Soudce vám připomenu krev, která lpěla na vašich rukou, protože jste tak mnohým zabránili přijmout Mé milosti skrze tato poselství, která vám mají připomenout Mé Slovo. Jste jako Římané a denně Mě korunujete trním. Chcete říci jako Pilát: „Nejsem vinen touto krví” a umýt si ruce v navoněné vodě? Odmítáte přijmout lék proti smrti, odmítáte uznat Mé slovo, které vám za vašich dnů dává Můj svatý Duch...  (19. ledna 1995)

PAGES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

 

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Dopadne na ně Můj Meč
Předejte Mé varování

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já, Pán, potřebuji Lásku, Klanění a Jednotu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message