DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

Zastavení křížové cesty

Rozjimání z Opravdového života v Bohu

5. Šimon z Cyrény pomáhá Ježíši nést kříž
(Mt 27.32; Mk 15.21)

Ze strachu, abych nezemřel před ukřižováním, poručili vojáci jednomu muži jménem Šimon, aby nesl Můj kříž. Nebyl to projev dobroty nebo soucitu, chtěli Mě jen uchovat naživu, aby mě mohli ukřižovat. (...) Nes Můj kříž, nes jej pro Mě. (9. listopadu 1986)

Dovol, abych na tebe opět vložil Svůj kříž, vezmi tu tíhu ode Mne, nechej Mne odpočinout. Přál bych si, abys ho nesla pro Mne, protože ti důvěřuji. (...) Tady a teď ti svěřuji Svůj kříž. Už brzy poznáš, jak je těžký. Později se vrátím, abych ti to ulehčil. (29. listopadu 1987)

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

 

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Co znamená Kristův Návrat?
Satanova lež Evě se opakuje

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Získal jsem ovoce ze Svého Božského Díla
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message