DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Miluj Mě navzdory svým pochybám

29. května 1987

Milovaná, pojď a lituj. Věř v to, co žádáš.

(Předtím jsem Ho prosila, aby mi odpustil hříchy, ale říkala jsem to jen ústy. Když pak mi Ježíš řekl: "Věř v to, co žádáš," prosila jsem Ho znovu o odpuštění.)

Odpouštím ti. Miluj Mě tím, že Mě ctíš, miluješ a oslavuješ.

Jsem Bůh. Stvoření, sleduj Má Zastavení Křížové cesty. Při každém Zastavení žádej jen Mě. V každém Zastavení jsem přítomen. Budu tam a chci tě tam. Chci, abys poklekla.

Pane, nevím, co chceš říci!1 Nevím, jaká zastavení ...

Budu tě tam čekat. Snaž se poznat, co si od tebe přeji, ptej se.

Očistím tě, aby ses mohla stát Mou obětí. Tuž po Mně, uhas Mou neuhasitelnou žízeň, utiš Můj Láskou žhoucí Plamen, uspokoj Mě, svého Boha tím, že Mi daruješ celou svou lásku. Sejmu ti úplně závoj, abys Mě snadno mohla vidět. Jistě jsi o Mé Kráse slyšela od jiných, kteří Mě viděli před tebou! Věř, věř úplně, pojď ještě blíž ke svému Otci a sejmu úplně tvůj závoj. Má dcero, neuvedl jsem tě ke Svému Dvoru?

Ano, Pane.

Tedy měj víru ve Mne, nenech lidi zahnat tě ode Mne. Dal jsem ti tento dar, abys Mne dosáhla. Neboj se Lásky, jsem Všemohoucí, věř v Mou Všemohoucnost. Dcero, toužil jsem, abys byla v Mé Síni, tedy o co víc si nepřeji, abys v ní zůstala?

Můj Bože, možná se ztratíme navzájem kvůli mé vlastní vině ...

Zapomněla jsi na naše spojení? Jsem tvůj Choť a žiješ v Mém Domě. Sytím tě, obklopuji tě Svým Světlem, hlídám tvoji křehkost, zacházím s tebou jako s dítětem kvůli tvé bídě, co bych pro tebe neudělal! Jsi se Mnou šťastná, Vassulo?

Ano, Pane, ať jsi Požehnaný navěky, protože jsi to Ty, kdo mi dává štěstí, Ty jsi můj úsměv.

Miluj Mne navzdory svým pochybám.

Pane?

Pojď, jsi slabá, ale budu tě sílit. Chci, abys byla silnicí pro Mé Poselství.

Přála bych si to, je-li to Tvé přání.

Musíš udělat ještě pár kroků ke Mně, jsi skoro u cíle! Osvobodím tvé oči od závoje a uvidíš před sebou svého Spasitele! Mých pět Ran je otevřených, abys do nich pronikla. Dám ti ochutnat Svá utrpení. Toužím po té chvíli.

Naplň Mě láskyplnými slovy. Vassulo, jsi ke Mně připoutána ... a přesto, necítíš se svobodnější než kdy jindy? Usměj se na Mne, když cítíš Mou Přítomnost a vidíš Mě. Vidím velmi dobře, jakou cenu mají tvé schopnosti a tvůj rozum. Vím, že mám u Sebe nic, úplné nic. Pojď, nevykládej si to špatně. Vezmu si nic nebo nějakou soupeřku? Samozřejmě si zvolím nic, abych poslal světu Svá Slova a přání, aniž by jim byla upírána platnost, protože ty nejsi nic.

Pane, dal jsi mi tolik, že se cítím úplně zavázána!

Můžeš Mi něco darovat, Vassulo?

(Rozpakuji se ... co Mu mohu dát?)

Jistě Mi můžeš dát aspoň něco málo! I když nic nemáš, miluji tě.

Mám snad co Ti dát?

Což jsi se sama neptala, zda to chci nebo ne? Stačím si.

Chtěl bys přesto, abych Ti něco dala?

Chci.

Ale pak, ať Ti dám cokoliv, nebude to nic ve Tvých Očích!

Proč?

Protože jsi Dokonalý.

Přijmu to, a i když to bude špatné, proměním to, udělám z toho něco dobrého! Jsem Božství.

Mám tedy něco dobrého, co bych Ti nabídla?

Ano, máš, ale všechno, co je dobré, pochází ode Mne. Dal jsem ti to. Všechno, co je dobré, je ode Mne.

(Jsem trochu zklamaná, nemohu Mu udělat radost.)

Nemám tedy sama od sebe nic dobrého, co bych Ti dala?

Ne. Dal jsem ti všechno, co je dobré a co máš.

Snad krásnou malbu, kterou bych pro Tebe namalovala? 2

Tvé malby, Vassulo? Což jsem ti nedal i tento dar umění? Není to také ode Mne?

Ale co Ti pak mohu nabídnout?

Lásku! Vzývej Mě. Obětuj Mi svou vůli tím, že se Mi dáš k dispozici. To je to nejkrásnější, co Mi můžeš nabídnout.

Víš, Pane, že Tě miluji a že jsem se Ti odevzdala!

Těší Mě, že to slyším, Mé malé dítě!


1 my, pravoslavní, nekonáme Křížovou cestu
2 jinými slovy: darovat kostelu obraz


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message