DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Miluj Mě i navzdory svým pochybnostem

29. května 1987

milovaná, lituj svých hříchů; stvoření, veleb Mě; věř v to, oč žádáš;

(Prosila jsem Ho, aby mi odpustil mé hříchy, ale jen jsem to odříkávala svými ústy. Uvědomila jsem si to, až když mi Ježíš řekl: „Věř v to, oč žádáš;“)

odpouštím ti; miluj Mě a uctívej Mě; miluj Mě a oslavuj Mě;

(Znovu jsem Ho prosila a velebila jsem Ho.)

Já jsem Bůh, stvoření, pojď k Mým Zastavením; u každého Zastavení měj pouze touhu po Mně; stojím u každého Zastavení; budu u Zastavení Své Křížové cesty a chci, abys tam byla; chci, abys při Mých Zastaveních poklekla;

Pane, nevím, co máš na mysli. Jaká zastavení?1

budu tě tam čekat; snaž se pochopit, co po tobě požaduji, snaž se na to přijít;

očistím tě, aby ses mohla stát Mou obětí; měj touhu po Mně, utiš Mou neuhasitelnou žízeň; uspokoj Můj spalující Plamen Lásky; uspokoj Mě, svého Boha; když Mi budeš naprosto důvěřovat, Já pozvednu tvůj závoj, abys Mě viděla bez jakýchkoliv omezení; jistě jsi o Mé kráse slyšela od jiných, kteří Mě viděli před tebou; věř, jen věř; pojď ke svému Otci blíž a Já úplně pozvednu tvůj závoj; dcero, což jsem tě nepřivedl do Své Síně?

Ano, Pane.

tak Mi věř; nedovol lidem, aby tě ode Mě vzdalovali; dal jsem ti tento dar, tak ho použij, abys Mě dosáhla; neboj se Lásky, jsem Všemohoucí; věř v Mou Všemohoucnost; dcero, toužil jsem po tom, abys byla v Mé Síni, nebudu o to více toužit po tom, abys zůstala?

Můj Bože, možná ztratíme jeden druhého mou vinou.

zapomněla jsi na naše spojení? Já jsem tvůj Ženich a ty žiješ v Mém Domě; živím tě; halím tě do Svého Světla; dávám na tebe pozor pro tvou křehkost, kvůli tvé ubohosti s tebou zacházím jako s dítětem, co bych pro tebe neudělal! jsi se Mnou šťastná, Vassulo?

Ano, Pane, buď Požehnaný navěky, neboť mi dáváš štěstí. Ty jsi můj úsměv.

miluj Mě i navzdory svým pochybnostem;

Pane?

pojď, jsi slabá, ale Já tě budu posilovat; chci, abys byla silná kvůli Mému Poselství;2 přála by sis, abych zcela sňal závoj z tvých očí a tys Mě viděla jasněji?

Ano, je-li to též Tvé přání.

musíš udělat ještě pár kroků ke Mně, jsi skoro u cíle! sejmu závoj z tvých očí a ty před sebou uvidíš svého Spasitele! Mých pět Ran bude otevřeno, abys do nich pronikla; dám ti zakusit Svá utrpení; toužím po té chvíli;

naplň Mě láskyplnými slovy; Vassulo, jsi ke Mně připoutána, a přesto, cítila ses někdy svobodněji? usměj se na Mne, když vnímáš Mou Přítomnost a vidíš Mě; vím přesně, jaké jsou tvé možnosti a jak uvažuješ; vím, že mám u Sebe pouhé nic, naprosté nic; pojď, nevykládej si to špatně, bude Mi milejší nic nebo nějaký soupeř? samozřejmě, že si zvolím nic, abych, bez nejmenšího odporu, seslal na zem Svá slova a Své touhy;

Pane, dal jsi mi tolik, cítím, že ti velmi dlužím!

máš něco, co bys Mi mohla dát, Vassulo?

(Váhám, co Mu mohu dát?)

určitě máš aspoň něco malého! ale i kdybys neměla vůbec nic, co bys Mi dala, miluji tě;

Možná mám něco, co bych Ti mohla dát?

položila sis otázku, zda to chci nebo ne? Já jsem soběstačný, stačím si Sám;

Chtěl bys přesto, abych Ti něco dala?

chtěl;

Ale pak, ať Ti dám cokoliv, nebude to ve Tvých očích dost dobré.

proč?

Protože jsi Dokonalý.

přijmu to, a i když to bude špatné, proměním to, aby to bylo dobré! Já jsem Božství;

Mám tedy něco dobrého, co bych Ti mohla nabídnout?

ano, máš; ale všechno, co je dobré, pochází ode Mě; Já jsem ti to dal, všechno dobré je ode Mě;

(Jsem tím trochu zklamaná, že Mu nemůžu udělat radost.)

Tedy sama od sebe nemám nic dobrého, co bych Ti dala?

ne; všechno, co máš a je to dobré, jsem ti dal Já;

Snad kdybych Ti namalovala krásný obraz!3

tvé obrazy, Vassulo? což jsem ti nedal tento dar umění? není to také ode Mne?

Ale co Ti pak mohu nabídnout?

lásku; klaněj se Mi, uctívej Mě; obětuj Mi svou vůli tím, že se Mi odevzdáš; to je ta nejkrásnější věc, kterou Mi můžeš nabídnout;

Víš, Pane, že Tě miluji a že jsem se Ti taky odevzdala!

jsem šťastný, když to slyším, maličká!


1 My pravoslavní se nemodlíme Křížovou cestu.
2 Můj skutečný apoštolát ještě nezačal.
3 Nakreslený mýma vlastníma rukama.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message