DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Promluvy »

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 
 
Volání Nejsvětějšího Srdce: Kristus touží po jednotě
Promluva Vassuly k 500 poutníkům, včetně kardinálů, arcibiskupů, biskupů a duchovních i laiků z různých církví a denominací. Promluva se týkala jednoty, jak je představena v poselstvích TLIG. (25. května 2007, Mezinárodní ekumenická pouť TLIG v Turecku)
 
 
Den Páně
Výtah z rozhovoru s Vassulou ze dvou internetových přenosů Hlasu Ameriky z 15.února 2005
 
 
Různé stupně: oddělenost (Detachment), odpoutanost (Dispassion), vnitřní svoboda (Impassibility)
Vassula - Řecko, Meteory 2004
 
 
Vassulina mezináboženská promluva
Vassulina promluva v budhistickém klášteře Bouddha Kristi Prachar Sangha v Dharmarjika 23. února 2003
 
 
Obrácení (pokání)
Vassulina promluva z října 2002 (Egypt)
 
 
Smíření a jednota
Vassula - říjen 2002 v Egyptě
 
 
Ekumenismus a spiritualita
Vassulina ekumenická promluva z Mezinárdního Brigitýnského cetra ve Farfě (listopad 2001)
 
 
Vznešenost kříže
promluva Vassuly ve Svaté Zemi v roce 2000
 
 
Jsme povoláni k účasti na Božství
Vassulina promluva ze Svaté Země z roku 2000
 
 
Vezmi srp a žni!
Vassulina promluva ze Svaté Země z roku 2000
 
 
Jednota ze srdce
Vassulina promluva na pouti TLIG ve Svaté Zemi - 1998
 
 
Otcovo Srdce
Vassulina promluva na pouti TLIG ve Svaté Zemi - 1998
 
 
Jak rozvíjet Opravdový Život v Bohu
Vassulina promluva na pouti TLIG ve Svaté Zemi - 1998

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Já jsem Cesta, Pravda a Život
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Přivlastnil jsem si tě každou kapkou Své Krve
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message