DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

Zastavení křížové cesty

Rozjímání z Opravdového života v Bohu 

11. Ježíše přibíjejí na kříž
(Mt 27.35+55; Mk 15.24; Lk 23.33+49; Jn 19.18)

Nejdřív Mi rychle probodli zápěstí a když Mě hřeby přibili na kříž, natáhli Mé zničené tělo a násilím Mi provrtali nohy. Má dcero, Má dcero, jaká to bolest! Jaký smrtelný zápas! Jaká trýzeň pro Mou duši! Opuštěn Svými milovanými, zapřen Petrem, na němž jsem chtěl založit Svou Církev, zapřen od dalších přátel, ponechán sám, vydán nepřátelům. Plakal jsem. Má duše byla plná bolesti.  (9.listopadu 1986)

Dovolil jsem jim, aby Mě ukřižovali, to všechno z lásky k vám. Ó, děti Ukřižovaného, jak jste na to všechno mohli zapomenout? Moudrost sestoupila, aby se jí zmocnilo násilí a zákon. Byl jsem opovrhovaný a odmítaný lidmi, abych nesl vaše bolesti. Byl jsem přibitý na dřevo kříže, abych vás osvobodil. Dovolil jsem jim, aby Mne probodli, abyste vy byli osvobozeni. Přijal jsem nejbolestnější smrt, aby vaše duše žila a byla schopna podílet se na Mém království. Prolil jsem potoky Své krve, abyste obdrželi věčný život. Pro vaši spásu jsem na Sebe nechal pohlížet jako na hříšníka. (3.března 1989)

Jak je to možné, že se nemůžete mít navzáhem rádi? Jak Mě můžete ctít, když mnohé vylučujete z lásky a odmítáte je? (Anděl Daniel 21. listopadu 1986)

 

 

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

 

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Přinášej ovoce, které bude trvalé
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Co znamená Kristův Návrat?
Satanova lež Evě se opakuje

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message