DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

Zastavení křížové cesty

Rozjímání z Opravdového života v Bohu 

11. Ježíše přibíjejí na kříž
(Mt 27.35+55; Mk 15.24; Lk 23.33+49; Jn 19.18)

nejdřív Mi rychle probodli zápěstí, a když Mě hřeby přibili na kříž, natáhli Mé zničené tělo a bezohledně probili Mé nohy; dcero, ó, dcero, jaká to bolest, jaký smrtelný zápas, jaká trýzeň pro Mou duši! opuštěn Svými milovanými, zapřen Petrem, na němž jsem založil Svou Církev, zapřen zbytkem Mých přátel, osamocen, vydán nepřátelům; plakal jsem, protože Má duše byla naplněna bolestí; (9.listopadu 1986)

 (...) dovolil jsem jim, aby Mě ukřižovali, a to všechno z Lásky k vám; 

Ó, děti Ukřižovaného! jak jste na to všechno mohli zapomenout? Moudrost sestoupila, aby se Jí zmocnil zákon a násilí; byl jsem opovrhovaný a odmítaný lidmi, abych nesl vaše útrapy; byl jsem přibitý na Kříž, abych vás osvobodil; dovolil jsem jim, aby Mě probodli, a tak jsem vás zachránil; přijal jsem tu nejbolestnější smrt, aby vaše duše mohla žít a byla schopna podílet se na Mém Království; Má Krev tekla Proudem, abyste mohli obdržet Věčný Život; kvůli vám jsem na Sebe nechal pohlížet jako na hříšníka;. (březen 1989)

Jak se můžete nemilovat? Jak Mě můžete oslavovat, když děláte rozdíly a odmítáte.1 (Anděl Daniel 21. listopadu 1986)

 


1 Jeho nauku, Tradice Církve.

 

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

 

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Matka všech lidí
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Můj Svatý Duch přijde k vaší záchraně
To budou druhé Letnice

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message