DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

Zastavení křížové cesty

Rozjímání z Opravdového života v Bohu 

2. Ježíš nese Svůj kříž
(Mt 27.31; Mk 15.20; Lk 23.26; Jn 19.17)

pak Mi provazem spoutali nohy a řekli Mi, abych šel na místo, kde byl Můj kříž;

dcero, nemohl jsem tam dojít, protože spoutali Mé nohy, a tak Mě hodili na zem a za vlasy Mě vlekli k Mému kříži; prožíval jsem nesnesitelnou bolest, odtrhávaly se kousky Mého těla, rozbitého bičováním;

uvolnili Mi pouta na nohou a kopali Mě, abych vstal a vzal na rameno Své břímě; neviděl jsem, kde je Můj kříž kvůli krvi, která Mi stékala po obličeji a natekla Mi do očí, když Mi trny probodly kůži na hlavě; tak zvedli Můj kříž, položili Mi ho na ramena a postrkovali Mě směrem k branám; dcero, ach, jak hrozně těžký byl kříž, který jsem musel nést! vnímal jsem, kudy vede cesta k branám jen podle toho, jak Mě zezadu poháněli bičem; snažil jsem se dívat na cestu přes krev, která Mě pálila v očích; 

 (9.listopadu 1986)

 

 

 

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

 

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Matka všech lidí
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Můj Svatý Duch přijde k vaší záchraně
To budou druhé Letnice

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message