DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Dopisy  »

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 
 
Sopka na Islandu a proroctví - doplnění a vysvětlení od Vassuly
Vassula Rydén, 24. duben 2010
 
 
O proroctvích
Vassulin dopis po katastrofě tsunami v JV Asii v prosinci 2004
 
 
Pozor na ducha Jezábel
Vassulin dopis z prosince 2004
 
 
Proroctví o 11. září
Vassulin dopis z 10. ledna (Řím)
 
 
Rozlišování poslušnosti (Discerning Obedience)
Vassula píše o nutnosti rozlišovat, zda to, o co jsme žádáni, či co je po nás vyžadováno je ve shodě s Boží vůlí, říjen 2001
 
 
Rouhání proti Duchu svatému
Připomenutí všem, kteří neohroženě pronásledují milosrdné Boží volání
 
 
15. výročí Opravdového Života v Bohu
Vassulin dopis čtenářům a spolupracovníkům Opravdového Života v Bohu, 28. listopadu 2000
 
 
Správné chápání Opravdového Života v Bohu
Vassulin dopis z května 1997

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Budu se o tuto míli navíc dělit s tebou
Láska je dar

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Jsem Naděje, kterou svět hledá
Z Mého Domu jste udělali tržnici

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message