DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

Zastavení křížové cesty

Rozjímání z Opravdového života v Bohu

6. Svatá Veronika osuší Ježíšův obličej

Dovolil jsem jim, aby Mě  korunovali trním. Dovolil jsem jim, aby Mě tupili a plivali na Mou svatou Tvář. (březen 1989) tu jsem ucítil, že někdo osušil Můj obličej;(...) (9.listopadu 1986) Vassulo, ano, pohlédni do Mé Tváře; když se na Mě díváš, těší Mě to; řekni jim, že stačí tak málo, aby Mě potěšili; pojď, chval Mě a miluj Mě;  (7.června 1987)

kdybyste jen věděli, jak jsem ochoten odpustit zločiny vaší doby za pouhý jeden laskavý pohled, okamžik lítosti, nádech zaváhání, trochu opětného zvážení; usmějte se na Mou Svatou Tvář a Já odpustím a zapomenu; dokonce se ani nebudu dívat na Své Rány; pro pouhý okamžik lítosti pustím ze zřetele všechny vaše nepravosti a hříchy a celá Nebesa se budou radovat z vašeho gesta, protože váš úsměv a laskavý pohled bude pro Mě jako vonný dým a okamžik lítosti bude pro Mě jako nová píseň;  (29.srpna 1989)

 

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

 

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Matka všech lidí
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Můj Svatý Duch přijde k vaší záchraně
To budou druhé Letnice

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message