DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

Znát Tě, znamená být ve Tvém Světle

Věčný Otče,
posvěť se Jméno Tvé.
Znát Tebe, to je věčný Život,
znát Tebe znamená znát Pravdu.
Otče vší Moudrosti,
posvěť mě Svým Svatým Duchem,
aby mé srdce říkalo
slova plná moudrosti.

Jediný a Dokonalý,
zdroji Nejvyšší Lásky,
Vznešenosti, uchvať mé srdce,
aby Tě chválilo dnem i nocí.

Prameni Aloe a Myrhy,
ozdob mou ubohou duši
Svou jemnou vůní,
aby až potkám
svého Krále a Tvého Milovaného Syna,
ode mne neodvrátil Své Oči.

Znát Tě, znamená být ve Tvém Světle,
ve Světle, které mi ukáže Cestu,
a vtáhne mě do Šlépějí Tvého Milovaného Syna.

Zdroji Živé Vody, přijď,
přijď a ponoř mě, Své dítě,
do Proudu, který bohatě
vyvěrá z Tvé Svatyně.

Ó Bože! Miluji Tě k slzám!
Dej mé ubohé duši toužit po všem,
co je Svaté,
dej mé duši zakoušet Tvou Něhu.
Hospodine, jsi můj Bůh,
velebím Tvé Jméno,
protože jsi shlédl na mou bědnou duši
a naplnil jsi ji jasem Své Slávy.

Mé srdce Ti teď zpívá, Otče,
můj duch se raduje v Tvém Duchu.
Ó Bože, můj Otče,
dovol mé duši padnout do Tvých Milujících Paží,
vtiskni Svou Pečeť na mé srdce,
aby má láska k Tobě
byla silnější než Smrt.
Amen.

2. března 1993

 

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Dopadne na ně Můj Meč
Předejte Mé varování

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já, Pán, potřebuji Lásku, Klanění a Jednotu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message