DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Modlitba za obrácení světa »

Modlitba za obrácení světa

Naše Svatá Matka (15. května 1990)
Ježíšova připomínka (8. července 1990)

Naše Svatá Matka ve Svém poselství píše: Tyto dny jsou přípravou, než sestoupí váš Král, modlete se tedy, aby všichni byli připraveni. Modlete se, Mé milé děti, horlivě za ty duše, které nechtějí slyšet a nechtějí vidět. Modlete se ke svému Otci, který je v Nebesích, takto:

Ježíš nám ji takto připomíná: Milovaní, jsem Světlo světa a kráčím před vámi. A ještě vám říkám toto: mám ještě jiné ovce, které nejsou ve vašem stádě, ty přivedu do Své Obnovené Církve, takže bude jedno stádo a jeden Pastýř. Jděte k národům a učte je modlit se k Otci tuto modlitbu:


Otče Nejmilostivější,
dej, ať ti, kdo stále znovu poslouchají
ale nikdy nechápou,
tentokrát uslyší Tvůj Hlas
a pochopí, že jsi to Ty,
Svatý svatých.
Otevři oči těch, kdo se dívají
a znovu dívají, ale nikdy nevnímají,
aby tentokrát viděli svýma očima
Tvou Svatou tvář a Tvou slávu.
Dotkni se Svým prstem jejich srdce,
aby se jejich srdce otevřela
a porozuměla Tvé věrnosti.
Modlím se a prosím Tě o všechny
tyto věci, spravedlivý Otče,
aby všechny národy
byly obráceny a uzdraveny
ranami Tvého milovaného Syna,
Ježíše Krista.
Amen.

Naše Svatá Matka na konci modlitby říká: Proste Otce, aby odpustil zatvrzelým duším, které nechtějí slyšet ani vidět. Otec je Nejslitovnější a pohlédne na všechny Své děti. Ano, maličcí, jste milí Bohu, když se modlíte za spásu svých bratří, čím usilovněji se modlíte, tím mocnější jsou vaše modlitby.

Náš Pán Ježíš, poté co nás požádal, abychom šli ke všem národům a učili tuto modlitbu, říká: Pochopte, že touto modlitbou vyprošujete spásu světa. Odvahu, bratři, Moji žáci, odvahu. Jsem s vámi každý den ...

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Cesta, kterou jsem před tebou rozvinul, nemá chybu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Ukážu jim, co znamená Opravdový Život v Bohu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message