DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dal jsem jim život, aby vydávali svědectví o Mém Vzkříšení

Pokoj tobě. Mé dítě, Já jsem Ten, kdo tě pozvedl, abys se Mnou spolupracovala. Každá tečka, každá pronesená slabika přichází od Mého Ducha. Miluji Své stvoření a Mé Milosrdenství je nad lidské chápání. Mohu učinit celé toto dílo Sám, ale rád spolupracuji a pracuji se Svými tvory. Také se těším z těch, které jsem vyvolil. Oni jsou Mou radostí, sladkou vůní v Mých Nádvořích, ale též na zemi znamením Mé Přítomnosti. Posvěcuji je, jak kráčí se Mnou. Ano, oni jsou místem Mého spočinutí. Mé rty se chvějí dojetím, když je vidím, jak postupují vpřed v Mých Šlépějích potřísněných krví. Vždyť nakonec jsem to Já, kdo jim dal život!

Dal jsem jim život, aby vydávali svědectví o Mém Vzkříšení - tím myslím, že Mne představují tomuto mrtvému světu jako slavného Krále, který je připraven jim odpustit. Promlouvám k nim různými způsoby s nadějí, že k Sobě přitáhnu tolik duší, kolik jen bude možné. Ano, Vassulo, nechal jsem tě projít ohněm, abych na tobě mohl ustanovit Své Slovo. Proto Mi nic neodmítej. Odmítl jsem ti něco Já? Skutečně jsem za tebe dal Svůj Život.

Dcero, cokoliv jsi Mi s láskou nabídla, jsem použil.

Nařídil jsem ti, abys jim řekla vše, co jsem ti řekl a co jsem napsal. Neboj se. Nikdy nevynechej ani jedinou slabiku. Někteří ti budou naslouchat, někteří se ti budou posmívat. Jiní s tebou stále nebudou souhlasit a budou s tebou zápasit. Poskytni jim všem Mé Poselství. Dobrá zpráva musí projít celou zemí a Má Slova až na konec světa. Mnozí se ke Mně vrátí a opustí své špatnosti.

Každou duši budu měřit metrem. Zkazili1 svou moudrost a Můj Zákon posoudili falešnou měrou. Ale budou sklízet, co zaseli. Nikdo nevstoupí do nebe, když Mě nehledá. Ti, kdo kárají Můj Zákon, kárají Mne a stanou se ohavností 2 v Mých Očích. IC


1 Anglikáni, kteří akceptují liberalismus, nikoli High Church (skupina uvnitř anglikánské církve, která zdůrazňuje význam ritu, liturgie, svátostí, biskupské a kněžské autority, pozn. překladatele) nebo konzervativci.
2 Řím 1,18-32.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message