DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

Kdy se objevíš na Svém koni
jako "Válečník spravedlnosti?"

Můj Pane,
kéž se Ti slova mých úst líbí
a jsou útěchou
Tvého Svatého Srdce.

Vykupiteli světa,
proč Tě nepřestávají obtěžovat
starostmi a žalem?

Příteli lidstva,
proč Tvoji Vlastní
odmítají Tvé zraněné Srdce
a v hříchu pozvedají prapor zmatku
po celý svůj život?

Nebesa zřejmě hlásají Tvou Slávu
a Tvůj Hlas je slyšet
do všech konců země, jak volá:

"Vraťte se ke mě a dám vám
nový život pro vaše duše."

Ale dostává se Ti pohrdání,
můj Vykupiteli!

Příteli lidstva, Dokonalá Kráso,
Světlo Třikrát Svaté,
Tvá Láska je opět zrazována,
popírána a zkoušena.
Tvoji nepřátelé se množí
a jejich zuřivost roste.

Obětní Beránku,
obviněný svými obviňovateli,
napadaný stále útočníky,
kdy se objevíš na koni jako:
"Válečník Spravedlnosti"?

1. května 1995

 

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Musím tě nechat na zemi dokončit tvé poslání
Můj Svatý Duch je Úhelným Kamenem Mé Církve

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Když říkáš Má Slova, mluv beze strachu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message