DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

Kéž všechno, co jsi stvořil,
slouží Tobě v Nejsvětější Trojici

Věčný a Nejvyšší Pane,
vyslyš mou modlitbu.
Má duše i mé srdce po Tobě žízní.
Můj zrak chce patřit jenom na Tebe.
Není žádný jiný bůh, který by se Ti rovnal
ani nic tak velkého, jako jsi Ty.
Neboť Ty jsi tak nesmírně veliký.

Shromáždi národy,
aby Ti vzdaly chválu
a velebily Tvé Svaté Jméno
kolem jediného Svatostánku.
Kéž obětují Tvou Oběť
Našemu Otci na nebesích
společným hlasem a v jediném Duchu.

Strážce našich duší,
zázračně mocný a neporazitelný!
Kéž všechno, co jsi stvořil,
slouží Tobě v Nejsvětější Trojici.
Dej nám Své požehnání.
Amen.

2. října 1995

 

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Dům Boží by se měl setkat a být jedno!
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já jsem na tvé straně, odhodlán tě chránit, podporovat tě
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén
 
Poselství z 13. března 2020
Překlad nově přijatého poselství z 13. března 2020

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message