DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

Přijď a zachraň mne

Otče Nejmilostivější,
zvedni mě na Svou Hruď,
dovol mi pít z Pramenů Věčného Života,
tak budu vědět, že se mohu těšit Tvé přízni.
Ó, přijď a zachraň mě, dřív
než na mne přijde ona Hodina.
Uzdrav mě, protože jsem hřešila proti Tobě.

Otče,
Tvé Rty jsou vlhké Milostí,
Tvé Srdce je planoucí Výhní Lásky.
Tvé Oči jsou Dva Plameny stravujícího Ohně.

Ó Otče,
jsi Krása a Dokonalost Sama,
Tvá Velebnost a Nádhera oslňují
i ty nejzářivější ze Tvých andělů.
Bohatý Ctností a Milostí,
neskrývej Svou Tvář přede mnou,
až přijde ona Hodina.
Přijď a pomaž mě olejem lásky,
Bože, slyš mou modlitbu,
naslouchej mým snažným prosbám!
Musím splnit sliby, které jsem Ti dala,

Věčný Otče,
i když musím jít proti proudu,
důvěřuji, vím, věřím,
že to bude Tvá Paže,
aby mě zvedla a vytáhla s tohoto proudu.
Ó jak toužím hledět na Tvou Svatyni
a vidět Tvou Slávu v Arše Úmluvy!
Ó jak má duše dychtí zírat na Nebeského Jezdce,
který se jmenuje: Věrný a Pravý.
Ten, který ze světa vymete všechnu nepravost,
Ten, který je Spravedlivý.
Ó přijď a přikryj mě Svým Pláštěm,
vždyť Tvá Láska je známa svou velkodušností.

Ó Otče!
Neodvrhuj mě, jak si zasloužím pro své hříchy,
ale pomoz mi, Dávej mi můj Denní Chléb
a udržuj mě v bezpečí a daleko od Zmijích osidel.
Udělej mě dědičkou Svého Domu,
udělej mě Svým dítětem Světla,
dokonalou kopií Nejvyššího Mučedníka,
abych Tě oslavovala na věky věků.
Amen.

19. září 1991

 

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Žádám jenom jedno: lásku - lásku - lásku!
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Kde je Můj Duch, tam je svoboda
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén
 
Poselství z 13. března 2020
Překlad nově přijatého poselství z 13. března 2020

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message