DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Úvod » Úvod k poselstvím »

Úvod k poselstvím

Když k nám prostřednictvím těchto poselství Bůh promlouvá, je dobré si povšimnout naděje, kterou nám On nabízí. Ano, od té doby co je naším Otcem jsme Jím byli pokáráni mnohokrát, a jako kárá otec své děti když chybují, dělá to i náš Otec na Nebesích. Dělá to však s láskou, protože On je Láska. Stvořil nás z lásky, abychom my Jeho lásku opětovali.

Tato poselství zjevují velmi důvěrný vztah Boha k Jeho stvořením. Bůh po nás chce, abychom se Mu více přiblížili a poznali Ho. Nicméně nám připomíná že je Svatý, ale také nás žádá, abychom měli "bázeň Boží".

Tato poselství volají po vaší opravdové přirozenosti a jsou připomenutím Jeho Slova a Jeho Bytí. Jak sám Bůh řekl Vassule: "Řekni jim, že tato poselství nejsou sdělována proto, aby se stala nějakou senzací, ale aby jim připomněla nutnost jejich obrácení. Pro jejich duši je nezbytně nutné, aby změnili svůj život a byli svatí."

Tato poselství zdůvodňují, proč si Kristus přeje sjednocení církví, zvlášť pak sjednocení data Velikonoc. V poselstvích je množství referencí o všeobecném odpadlictví, jak bylo předpovězeno sv. Pavlem v 2Tes 2 a o duchu vzpoury, který je v našich časech tak silný. Tento duch vzpoury nyní jako dým pronikl do kostelů zásluhou biskupů a kněží (katolických), kteří se obrátili proti svému pastýři. (Jan Pavel II.) Kristus nás vybízí k tomu, abychom zůstali věrni papeži. Vítězství nad zlem není daleko a nyní Dvě Srdce (Neposkvrněné Srdce Mariino a Svaté Srdce Ježíšovo) budou triumfovat nad tímto zlem.

Jsou žádostí o uznání přítomnosti eucharistického Krista v jeho božství a uznat Marii, jako Boží Matku. Více než 5 tisíc vyjádření k Duchu Svatému a hluboké učení o projevech Svatého Ducha.

Potom Bůh zjevuje prorocká poselství o Ruské církvi. Říká, že Rusko bude zemí která ho oslaví více, než některé ostatní země a že se stane hlavou (duchovně) většiny národů. Co ale nejvíce zaznívá z těchto poselství, je Jeho nekonečná laskavost a milosrdenství. Tento popis Boha dal Kristus, aby nám přiblížil Svůj portrét: "Můj Otec je Král a přitom tak mateřský, je Soudce a přitom tak laskavý a něžný, On je Alfa a Omega a přitom tak pokorný."

V těchto poselstvích se Ježíš snaží oživit v nás to co je mrtvé. Proto tedy na nás vylévá Svého Svatého Ducha, aby nás navrátil k Sobě a k Opravdovému Životu v Něm. Slibuje, že brzy bude vylit na lidstvo Duch Svatý jako nikdy předtím tak, že promění celou zemi. To je naděje pro nás, kteří doufáme.

Mnoho částí z Písma Svatého, knihy Zjevení a knihy o proroku Danielovi, nám bylo Ježíšem Kristem v těchto poselstvích rozpečetěno.

Proč je Bůh tak dychtivý, sám Sebe odhalit tak mocně opět v naší době, pokud to není proto, aby nás zachránil? Ježíš v jednom poselství říká: "Dívám se dnes na zemi a přeji si, co jsem si nikdy nepřál .... Moje Oči vidí to, na co jsem se nikdy nechtěl dívat, a Moje Uši slyší to, co jsem nikdy nechtěl slyšet! Moje Srdce, jako i Srdce Otce je stiženo hořem. Stvořil jsem člověka ke Svému Obrazu, ale on klesl, a dnes tolik lidí na sebe vzalo podobu Šelmy! ... Srdce Mě bolí když vidím konec této země a když to co vidím není vůbec v souladu s Mým srdečným přáním ... váš Otec dal všemu řád, jen ne vaší svobodě a vy jste svoji svobodu zneužili ..."

Proto Bůh, náš Stvořitel, musí znovu zasáhnout v naší době.

Ve Dvou Srdcích,

Vassula

Začněte číst poselství

 
Úvod
Povolání a nástroj
Příchod mého anděla
Úvod k poselstvím
Multimediální­ galerie
Zapisování poselství

Povolání a nástroj
Shrnující informace o Vassule Rydén a Opravdovém Životě v Bohu
 

Příchod mého anděla
Vassula popisuje úplné začátky, jak k ní přišel její strážný anděl
 

Úvod k poselstvím
Úvod ke čtení poselství od Vassuly
 

Multimediální­ galerie
Ke shlédnutí i poslechu - Fotografie, audionahrávky a video
 

Zapisování poselství
Informace a fotografie pozoruhodného způsobu zapisování poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Poselství jednoty
Je mezi vámi nějaký velkodušný člověk?
Slavnosti a diskuse Mě nezajímají

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já, Pán, si přeji tuto Jednotu
Přímluvce

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message