DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Mezináboženský dialog » Setkání v budhistickém chrámu v Hirošimě »

Setkání v budhistickém chrámu v Hirošimě

Zpráva ze setkání, které se konalo 4.-6. srpna 1999. 

Při organizování Vassulina příletu do Japonska jsem byla vedena hledat Boží radu v naprosté důvěře v Něj, aby tak ti, kdo se budou setkání účastnit, byli otevření obrácení srdce. Aby došli k porozumění potřebě ustavičné modlitby, aby tak byli v důvěrném společenství s naším Pánem ve své duši a získali tak horlivost pro Jeho misii.

Setkání se mělo konat 4. srpna v půl páté odpoledne v buddhistickém chrámu Myjin, toto jméno znamená ´Stella Maris´. Téma setkání bylo učit nás, ´Jak dobrý je Pán´. Byla tam asi stovka lidí, mezi nimi buddhisté, šintoisté, rumunští pravoslavní, katolíci a protestanté různých denominací jako luteráni, baptisté, metodisté a anglikáni. Setkání se zúčastnil také nejúctyhodnější biskup Hirošimy Josef Misue a několik dalších kněží a řeholníků. Naši buddhističtí hostitelé byli křesťanským poselstvím upřímně pohnuti, zjevený Bůh, který je příčinou našeho štěstí a naděje.

Datum setkání s Vassulou se shodovalo s datem připomínky 54. výročí atomového útoku na Hirošimu. Bylo uctěno chvílí ticha, po kterém následovala modlitba a naděje pro svět.

Když jsme rozdávali pozvánky na Vassulinu promluvu, snažili jsme se zkontaktovat každého možného účastníka tak, že jsme se pokusili vzbudit jeho zájem o Boží věci, a že jsme odpovídali na jejich otázky. Jako svědkové pravdy obsažené v knihách Opravdový život v Bohu a díky mnohým zázrakům obrácení, kterým jsme byli svědky všude kolem nás, jsme dokončili vskutku misionářskou práci s respektem a ohledem na víru druhých. S naší vírou ve skutečnost Ježíše Krista v historii lidstva a v dokumentech od Vassuly, to byly naše jediné zbraně. Viděli jsme, jak pravda vítězí, protože září svým jasným světlem. Víra, naděje a láska, které nám Bůh dal, navíc tak vřelé, otcovské přivítání našeho biskupa, Díky tomu všemu se mohlo uskutečnit toto setkání v Hirošimě.

Všichni účastníci buď knihy Opravdového života v Bohu četli, nebo znali Vassulu od členů modlitebních skupin Opravdového života v Bohu. Každému tedy byl známý mystický rozměr Vassuliny misie. Přesto byli všichni přítomní překvapeni, když slyšeli mluvit tuto matku rodiny tak prostě a jistě o jejích setkáních s jejím strážným andělem, s Matkou Boží a se třemi osobami Nejsvětější Trojice. Zdálo se mi, že ze všech srdcí vytrysklo zvolání svatého Petra: „Pane, je dobře, že jsme tady!“

Vassula nám připomněla Boží lásku a Jeho přání, aby se všichni vrátili do Jeho srdce s horoucí láskou. Její promluvu značila jednoduchost a hloubka. Nakonec nám připomněla, co nám řekl náš Otec 18. června 1994: „Pojďte a učte se: ráno zasévejte semínka lásky, v poledne zasévejte semínka pokoje a večer zasévejte semínka smíření“.

Nakonec Vassula darovala buddhistickému mnichu z chrámu Myjin sochu Panny Marie Fatimské. Buddhistickému mnichu z chrámu ve Fukuyamě darovala růženec a biskupovi kříž. Několik dní po skončení setkání nám jej biskup přinesl ukázat a vyjádřil své štěstí nad úspěchem setkání s Vassulou.

Socha Panny Marie obohatila dědictví mezi-náboženského dialogu, který buddhisté zahájili s křesťany v roce 1987. Sochu postavili vedle Panny Marie Lurdské, kterou si přivezli z nedávné pouti k jeskyni Massabielle.

5. srpna Vassula navštívila ty, kteří přežili útok v Hirošimě, v Nemocnici atomové bomby. Tito pacienti jsou upoutáni na lůžko více než 50 let. Viděla ty samé lidi, které navštívil Jan Pavel II. a matka Tereza. Je těžké popsat pocity ze setkání Vassuly a těchto obětí. Nemohu zapomenout na její pohled, když je políbila a v každém z nich viděla tajemství utrpení, bolest a zlo až k Ježíšovu kříži.

Odpoledne nám katolická univerzita dala k dispozici sál pro modlitební skupinu Opravdový život v Bohu. Vassula nás učila, jak je v našem denním životě potřebné, abychom žili Opravdový život v Bohu. Všichni jsme byli zasaženi častým opakováním slova „smíření“. Naše skupina v Hirošimě pochopila, že je prvořadé žít a modlit se o smíření. Na všechny naše otázky jsme dostali jasné odpovědi a doteky milosrdné lásky. Pak jsme se přesunuli do katedrály v Hirošimě, kde byla sloužena mše svatá za oběti útoku atomové bomby. Mši svatou koncelebrovali biskupové z Hirošimy, Nagoya, Takamatsu a Osaky. Účastnila se jí také celá řada dalších kněží.

Po přijetí eucharistie Vassula, řecko pravoslavná, zakončila svoji misii míru, lásky a jednoty v našem Pánu. Tak ona, která je živým svědkem žízně našeho Pána po smíření, poutník milosrdné Boží vůle, pokračovala neuvěřitelně v uvědomování si jednoty v Kristově mystickém těle.

Později u večeře se Vassula setkala s buddhistickým mnichem z Hirošimy a jeho ženou. Říkali, že jsou hluboce dotčeni a šťastni, že dosáhli díky svému pokroku s křesťany to, že mohou sdílet „poklad“ - Opravdový život v Bohu. Vassula je pozvala, aby se zúčastnili jubilea ve svaté zemi v březnu roku 2000.

Mladí lidé, kteří se v hojném počtu účastnili této večeře, se Vassuly ptali na duchovní radu pro svůj život. Díky její mateřské pozornosti a smyslu pro humor se Vassule dařilo přizpůsobit se každému z nich umírněnou a moudrou radou. Kdybychom jen byli schopni nahrát všechny ty jednoduché rozhovory, měli bychom nyní sérii aforismů podobných těm, které máme z 5. století od svatého Barsanupheu.

V pátek 6. srpna jsme se v 8.15 shromáždili ve velkém „Parku míru“, nad nímž explodovala první atomová bomba přesně v ten samý den roku 1945, ve stejnou hodinu. Slyšeli jsme v davu modlících se lidí pohřební úder na bonš, buddhistický zvon, zatímco zvuk sirény ohlašoval minutu ticha v celém Japonsku. Stejná azurově modrá obloha, stejné horko jako před tragédií, ve které zahynulo na 100 000 lidí, z toho mnoho dětí, které byly takto překvapeny ve škole. Až do večera chodili lidé trýzněni popáleninami a žízní k řece, a když se do ní ponořili, zahynuli. Odcházeli jsme z parku s odkazem takovéto tragédie. Kolik se tu stále vyskytuje případů leukémie a rakoviny štítné žlázy.

Příjezd Vassuly do Hirošimy, města s tak bolestnou minulostí, byl vzácným darem, který jistě přinese ovoce. Mí japonští přátelé mi řekli, že všechno v Opravdovém životu v Bohu jim připomíná knihu Zjevení svatého Jana. Také my čekáme na konec bolesti ve světě a znovu obnovení milosti: konec a začátek, který nám svatý Jan ohlásil, když poprosil: „Přijď, Pane Ježíši!“ a Pán nám už řekl: „Ano, přijdu brzy.“

O několik chvil později už Vassula nasedla do šinkanzenu, který ji vezl do města Fukuoka, aby tam navštívila další modlitební skupinu Opravdového života v Bohu.    

Angela Uchida

 
Mezináboženský dialog
Jedinečný příspěvek k mezináboženskému dialogu. Vassulina návštěva v Dhace
Udělení Světové ceny za mír (r. 2003)
Vassulina mezináboženská promluva
Vassula v Bangladéši (21. - 25. května 2002)
Benin, Afrika - setkání s kmenovými náčelníky (převážně voodoo)
Setkání v budhistickém chrámu v Hirošimě
Evidentně židovský

Jedinečný příspěvek k mezináboženskému dialogu. Vassulina návštěva v Dhace
Po její promluvě o poselství Opravdového života v Bohu na mezináboženském setkání v Dhace v Bangladéši byla Vassule udělena představeným buddhistického kláštera Gold Award (Zlatá cena) za úsilí v propagaci míru a mezináboženské harmonie ve světě
 

Udělení Světové ceny za mír (r. 2003)
Vassula přijímá "Atisha Dipankar & Visuddhananda zlatou cenu míru" (23.2. 2003 v Bangladéši)
 

Vassulina mezináboženská promluva
Vassulina promluva v budhistickém klášteře Bouddha Kristi Prachar Sangha v Dharmarjika 23. února 2003
 

Vassula v Bangladéši (21. - 25. května 2002)
Krátký článek o čtyřdenní cestě po Bangladéši, kde Vassula promluvila k muslimům, hinduistům, budhistům a křesťanům.
 

Benin, Afrika - setkání s kmenovými náčelníky (převážně voodoo)
Představitelé různých tradičních směrů, převážně voodoo, přijali pozvání na Vassulinu promluvu
 

Setkání v budhistickém chrámu v Hirošimě
Zpráva ze setkání, které se konalo 4. srpna 1999.
 

Evidentně židovský
Written by a hermit nun living in Holywell, Wales, UK, who looks at 'True Life in God' on the basis of her rabbinical studies to which she has been drawn for many years
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Kontemplace
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Kdo Mě nalézá, nalézá Život
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message