DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Mezináboženský dialog » Udělení Světové ceny za mír (r. 2003) »

Vassula přijímá Ocenění za práci pro mír (the Peace Gold Award 2003)

Vassula byla osobně pozvána ctihodným Suddhanandou Mahathero, prezidentem Bangladesh Bouddha Kristi Prachar Sangha, aby převzala pro tento rok "zlatou cenu míru Atisha Dipankar&Visuddhananda", při příležitosti 94. narozenin prezidenta a zakladatele budhistického chrámu. Slavnost udělení Zlaté ceny míru 2003 se konala v neděli, 23. února.

Předávání bylo svěřeno Nejctihodnějšímu Suddhananda Mahatherovi - který se zúčastnil mezináboženské pouti Opravdového života v Bohu, v říjnu minulého roku v Egyptě a byl do funkce ustanoven Reverendem Michael Rozario, katolickým arcibiskupem v Bangladéši. Mezi významnými pozvanými hosty tohoto večera byli sekretář apoštolské nunciatury v DhaceProf. Dr. Kazi Nazrul Islam z katedry filozofie na Univerzitě v Dhace, Prof. Ranjit Kumar Chakraborty, rektor Ashalata univerzity v Chittagong a mnoho dalších zástupců 4 hlavních vyznání (křesťanů, muslimů, budhistů a hinduistů), ale také zástupci různých ambasád, intelektuálové a lidé z byznysu.

Vassula byla nominována pro udělení této ceny budhistickými mnichy, jakožto význačná osobnost zasazující se o mezináboženskou harmonii a podporující mír ve světě mezi všemi lidmi a různými vyznáními. Její promluva na téma mezináboženského dialogu byla ceněným pokladem, síla modlitby a důležitost zachování míru a úsilí o dobro jakožto nezbytné důkazy naší víry zanechaly každého v sále němým, hltajícím každé její slovo. Zcela pohnut její promluvou, profesor katedry filozofie v Dhace, Dr. Kazi Nazrul Islam, zorganizoval na středu 26. února návštěvu Vassuly na univerzitní půdě v Dhace, kde přednesla svou řeč za laskavé asistence profesora Joseph O'Connella na katedře světového náboženství.

 
Mezináboženský dialog
Jedinečný příspěvek k mezináboženskému dialogu. Vassulina návštěva v Dhace
Udělení Světové ceny za mír (r. 2003)
Vassulina mezináboženská promluva
Vassula v Bangladéši (21. - 25. května 2002)
Benin, Afrika - setkání s kmenovými náčelníky (převážně voodoo)
Setkání v budhistickém chrámu v Hirošimě
Evidentně židovský

Jedinečný příspěvek k mezináboženskému dialogu. Vassulina návštěva v Dhace
Po její promluvě o poselství Opravdového života v Bohu na mezináboženském setkání v Dhace v Bangladéši byla Vassule udělena představeným buddhistického kláštera Gold Award (Zlatá cena) za úsilí v propagaci míru a mezináboženské harmonie ve světě
 

Udělení Světové ceny za mír (r. 2003)
Vassula přijímá "Atisha Dipankar & Visuddhananda zlatou cenu míru" (23.2. 2003 v Bangladéši)
 

Vassulina mezináboženská promluva
Vassulina promluva v budhistickém klášteře Bouddha Kristi Prachar Sangha v Dharmarjika 23. února 2003
 

Vassula v Bangladéši (21. - 25. května 2002)
Krátký článek o čtyřdenní cestě po Bangladéši, kde Vassula promluvila k muslimům, hinduistům, budhistům a křesťanům.
 

Benin, Afrika - setkání s kmenovými náčelníky (převážně voodoo)
Představitelé různých tradičních směrů, převážně voodoo, přijali pozvání na Vassulinu promluvu
 

Setkání v budhistickém chrámu v Hirošimě
Zpráva ze setkání, které se konalo 4. srpna 1999.
 

Evidentně židovský
Written by a hermit nun living in Holywell, Wales, UK, who looks at 'True Life in God' on the basis of her rabbinical studies to which she has been drawn for many years
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Ten, který ti zpívá hymny, není nikdo jiný než Ten, který stvořil všechny věci
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Kyrie-eleison
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message