DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Neužívám tvé vůle, pokud Mi ji sama nenabídneš
Tři železné tyče - Přijď, Duchu Svatý

26. října 1989

Pane? Cítím se jako člun bez vesel.

Já jsem to. Květino, Má Stezka je přímá, ale úzká, a málokdo Ji najde. Mé dítě, nedělej vždycky povyk, když tě prořezávám, prořezávám tě, abys silněji rostla a mohla přinést mnohem víc ovoce. Chci rozmnožit tvé ovoce. Vím, že se snažíš Mi říci, že tě prořezávám příliš často.1 Vím, co je pro tebe nejlepší, Mé dítě, a konec konců, což jsi Mi sama nenabídla svou svobodu?

Ano, obětovala jsem Ti svou svobodu na věky.

Užívám tedy, co jsi Mi nabídla, duše, neužívám tvé vůle, pokud Mi ji nenabídneš. Důvěřuj Mi. Vždycky měj víru ve Mne, protože jsem Nejněžnější. Vytrvej, Mé dítě, a horlivě služ věci práva, dychti obracet další duše. Zůstaň malá a před každým rozhodnutím Mne požádej o radu, vždycky se ti dostane pomoci shůry.

(Později:)

Má Vassulo, nakresli tři železné tyče  s hlavou na konci. Kresba představuje římské katolíky, pravoslavné a protestanty. Chci, aby se ohnuli a sjednotili, ale tyto železné tyče jsou stále velmi tuhé a samy od sebe se nemohou ohnout, proto k nim budu muset přijít se Svým Ohněm a silou Mého Plamene změknou a ohnou se a slijí se v jednu pevnou železnou tyč, a Má Sláva naplní celou zemi.

Modli se často k Duchu Svatému tuto modlitbu:

Přijď, Duchu Svatý,
přijď zásluhou mocné přímluvy
Neposkvrněného Srdce Panny Marie,
Tvé Milované Nevěsty.
Amen.

Při této modlitbě bude Můj Duch Svatý k tobě spěchat. Modli se za vylití Mého Svatého Ducha na vás.


1 musela jsem se usmát


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message