DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Obejmi Můj Kříž
Připoutáni k sobě navěky

30. října 1989

květino, Má Láska ti nabízí Své Dary:
Mé Utrpení; Mé Utrpení;
2 projdi Jím
a potěš Otce, jako Já jsem Ho potěšil;
miluji tě vášnivě a toto je Způsob,
jakým projevuji Svou Lásku duším;
dovol Mi být tvým průvodcem, který tě
povede po Cestě Mého Utrpení;

květino, Má Láska ti nabízí Své Dary: Mé Utrpení; Mé Utrpení;  projdi Jím a potěš Otce, jako Já jsem Ho potěšil; miluji tě vášnivě a toto je Způsob, jakým projevuji Svou Lásku duším; dovol Mi být tvým průvodcem, který tě povede po Cestě Mého Utrpení;

učím duše, aby Ho snášely, aniž by si stěžovaly, přičemž dávám každému, kolik unese; Vassulo, uč se: k dokonalosti vede jediná cesta: Cesta Mého Utrpení a tou je Můj Kříž; snášej Ho s láskou, snášej Ho s trpělivostí, obejmi Můj Kříž; Mé dítě, všechno brzy skončí a budeš blízko Mě; klaněj se Mi, adoruj Mě, žehnám ti;      

 (Později:)

Pane, zachraň nás ve Své lásce,
ať se Tvá Svatá Tvář usměje na ty, kdo Tě milují.
Náš Ochránce, přijď ke Svým Ábelům.
Potřebujeme Tě.

pojď, Mé dítě, zůstaň Mi nablízku, zasnoubená Mně; pochop, co jsem ti nabídl, nabídl jsem ti Své Srdce a Svou Lásku; Mně zasnoubená, nabízím ti všechno, co mám; tu a tam ti nabízím Svůj Kalich; nabízím ti Svůj Chléb, abych tě udržel naživu, a nabízím ti Svou Vůni, abych ti připomněl Svou stálou Přítomnost; dcero, Já a ty, budeme k sobě připoutáni navěky;

pojď;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message