DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Bůh chce vaši oddanost každý den

25. října 1989

(Naše Svatá Matka k modlitební skupině.)

Přijměte Můj Pokoj. Církev ožije.

Pojďte, buďte milí Pánu a obětujte se Mu každý den. Dovolte Mu, aby z vás udělal oddané děti, děti Světla. Změňte své životy odpoutáním se od světských věcí, protože, Moji maličcí, tímto světem jen procházíte. Pořád vám připomínám, že vaše duše budou žít věčně a opakovaně vás varuji, abyste změnili své životy.

Co od vás Bůh chce? A co je nejlépe dělat? Bůh chce vaši každodenní oddanost, úplné odevzdání sebe sama, aby z vás mohl utvářet dokonalé bytosti. Dokonalé je, když budete poslušni Boží Vůle tak, že Mu nabídnete svou vůli. Hledejte Ho, hledejte všechno, co je On. Snažně vás prosím, neposlouchejte našeptávání ďábla, pozvedněte svou duši v neustálé modlitbě. Miluji vás, děti, a Mé Oči vás ani na okamžik neopouštějí.

Učte se z Našich Poselství konat dobro, ať Naše Poselství živí vaši ubohou duši a vedou vás zpátky k poznání, kéž vás vedou k Písmu Svatému a k Pravdě a k Životu. Chci vás zachránit před ďábelskou sítí, chci pozvednout vaši duši na vyšší úroveň modlitby.

Dnes večer, Mé děti, se za vás budu u Otce zvláště přimlouvat, měli byste vědět, že Jeho Dobrotou můžete získat mnoho milostí. Měli byste vědět, jak nekonečně bohatý je ve Své Milosti. Mějte touhu po Pánu, buďte vždycky hladoví po Pánu. Odložte všechny starosti, obětujte je Jemu, důvěřujte Mu.

Zvětšujte Jeho Království svou láskou k Němu a ke svým bratrům. Odplácejte zlo láskou, ať je láska tím nejdůležitějším ve vašem životě, ať je vaším kořenem. Dejte pozor na své myšlenky, neodsuzujte jeden druhého protože vaše cesty NEJSOU cestami Pána. Vytrvale těšte Pána svou pokorou, bez posuzování druhých. Boží Láska se ukazuje i tomu nejposlednějšímu z vás všech.

Jděte v pokoji, milovaní, nezapomeňte Nás vzít s sebou do svých domovů. Učte se vnímat Naši Svatou Přítomnost. Učte se říkat "my" místo "já", "nás" místo "mne". Žehnám vám všem. Buďte jedno, jak si to Pán přeje, nebuďte rozdělení, protože v Nebi jste jedno.

Buďte v Pokoji a žijte v Pokoji.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message