DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci

26. ledna 1992

Vassulo Mého Nejsvětějšího Srdce, chceš se Mi úplně zasvětit?

 Ano, můj Pane, chci.

Pak říkej tato slova:

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
přijď a zmocni se mě úplně,
aby mé pohnutky
byly Tvými Pohnutkami,
má přání Tvými Přáními,
má slova Tvými Slovy,
mé myšlenky Tvými Myšlenkami.
Pak mi dovol schovat se
do nejhlubšího koutku
Tvého Nejsvětějšího Srdce.
Znič mé Já úplně. 

Já, Vassula,
budu ctít Tvé Nejsvětější Srdce
z hloubi svého srdce.
Slibuji, že budu sloužit
Tvému Nejsvětějšímu Srdci
s vnitřním ohněm.
Budu Ti horlivě sloužit,
častěji než předtím. 

Jsem slabá,
ale vím, že mě podepře tvá Síla.
Nedovol mi ztratit Tě z očí,
nedovol mému srdci
těkat kdovíkde. 

Já, Vassula,
chci hledat jedině
Tvé Nejsvětější Srdce
a toužit jen po Tobě.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
dej, ať se mi znelíbí všechno,
co se příčí Tvé Svatosti a Tvé Vůli.
Prosévej mě skrz naskrz
a postarej se,
aby ve mně nezůstal žádný soupeř.
Ode dneška přitáhni pouta Lásky,
kterými jsi mě ovinul,
a učiň mou duši žíznivou po Tobě
a mé srdce nemocné láskou k Tobě.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
nečekej,
přijď a strav celou mou bytost
Plameny Své horoucí Lásky.
Cokoliv budu od této chvíle dělat,
budu dělat jen pro Tvé Zájmy
a pro Tvou Slávu
a nic pro sebe.

Já, Vassula,
Ti zasvěcuji svůj život
a ode dneška jsem ochotna
být otrokyní Tvé Lásky,
obětí Tvých Horoucích Tužeb
a Tvého Utrpení,
užitkem Tvé Církve
a hračkou Tvé Duše.

Hořkostí, kterou zakusím
při setkání s hluchotou duší
a s jejich pádem,
připodobni mé rysy
Svému Ukřižování.
Naplň mou duši.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
neušetři mě Svého Kříže,
jako Otec neušetřil Tebe.
Uvězni mé oči,
mé myšlenky a má přání,
ať se stanou zajatci
Tvého Nejsvětějšího Srdce.

Jsem nehodná
a nic si nezasloužím,
ale pomoz mi žít
své zasvěcení věrně,
neúnavně vzývat Tvé Svaté Jméno.
Dej mému duchu odmítat všechno,
co nejsi Ty.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
ať má duše nese
víc než kdy předtím
Znaky Tvého Těla
pro obrácení duší.

Já, Vassula,
dobrovolně podřizuji svou vůli
Tvé Vůli,
nyní a navěky.
Amen.

A teď dovol Mému Duchu spočinout v tobě… Vassulo, těší Mě, když vidím, že Mi věnuješ svůj čas. Žádná z tvých obětí, kterou jsi učinila v Mém Jménu, není zbytečná.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message