DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » KNIHY V ČEŠTINĚ »

 

1. Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů

Paní Vassula Rydén vybrala poselství, která obsahují proroctví pro tuto dobu – Konec časů (Konec časů je biblický termín označující konec jedné epochy dějin lidstva, nejedná se o konec světa). Vassula v tomto díle komentuje ta proroctví, která se již naplnila, a též přikládá proroctví, na jejichž naplnění čekáme. Publikace pomáhá čtenáři nahlížet na události dnešních dnů ve světle ekonomie spásy a inspiruje ho k následování evangelia v této velice obtížné době. Více informací v objednávkovém formuláři - odkaz je na konci tohoto přehledu. (ROVNOU NA OBJEDNÁVKU).
 
Obrázek bez popisku

2. Osnova modlitebních setkání - TLIG

Paní Vassula Rydén vybrala některé modlitby z poselství Opravdový život v Bohu a zařadila je do osnovy, kterou lze použít jak pro společnou modlitbu, tak pro soukromou meditaci. Zároveň je tato publikace návodem, jak už sám název napovídá, jak organizovat společnou modlitbu čtenářů Opravdového života v Bohu. Pokud byste se rádi do modlitební skupiny zapojili, kontaktujte nás prostřednictvím emailu Asociace Opravdového života v Bohu v ČR: info@tlig.cz. Více informací v objednávkovém formuláři - odkaz je na konci tohoto přehledu (ROVNOU NA OBJEDNÁVKU).
 
Obrázek bez popisku 
 

3. Jacques Neirynck: Záhada Vassula - Hovoří opravdu s Bohem?

Jacques Neirynck je známý švýcarský vědec, politik a publicista. Na podnět nakladatele zahájil sérii rozhovorů s paní Vassulou Rydén. Jako významný vědec a profesor se snaží svými velice fundovanými otázkami pomoci čtenáři nezaujatě a bez předsudků nahlédnout a porozumět charismatu, kterým byla paní Vassula Rydén obdařena. Otázky, které autor otevřel, se týkají např. prvního setkání s andělem, Boží lásky a humoru, Konce časů a odpadlictví křesťanů a také Vassulina soukromého života. Velice čtivá publikace, která bude určitě blízká i čtenářům, kteří vůči mystickému světu spíše skeptičtí. Více informací v objednávkovém formuláři - odkaz je na konci tohoto přehledu (ROVNOU NA OBJEDNÁVKU).
 
Obrázek bez popisku

 

4. VÝROČNÍ ČÍSLO MAGAZÍNU TLIG

25. výročí OPRAVDOVÉHO ŽIVOTA V BOHU (1985 - 2010), červen 2010, č. 14
Souhrn informací o aktivitách Opravdového života v Bohu po celém světě. Můžete si přečíst svědectví kněží a biskupů, vyjádření odborníků týkající se tohoto poselství, nechybí ani detailní informace o ekumenických a charitativních aktivitách, o cestách paní Vassuly Rydén a její misi. Lidé velice fundovaní v duchovních a náboženských otázkách pomáhají čtenáři porozumět významu prorockých darů v životě církve a celého světa, zejména v dobách, kdy je lidstvo vystaveno silnému pokušení pohrdat duchovními hodnotami.Více informací v objednávkovém formuláři - odkaz je na konci tohoto přehledu (ROVNOU NA OBJEDNÁVKU).
 
 
Obrázek bez popisku

 

5. Jednota ctnost lásky - pasáže z poselství Opravdový život v Bohu týkající se jednoty

Vassula Ryden: Jednota ctnost lásky - kniha je výběrem poselství, která se týkají jednoty křesťanů. Více informací v objednávkovém formuláři - odkaz je na konci tohoto přehledu (ROVNOU NA OBJEDNÁVKU).

 
Obrázek bez popisku
 

6. Opravdový život v Bohu - 1.část 
(1986 - duben 1987)

Stodvacetistránková edice obsahující první část poselství Opravdový život v Bohu a rozhovor Vassuly s Vatikánem, její odpovědi na 5 otázek, které kardinál Ratzinger položil prostřednictvím sekretáře Kongregace pro nauku víry, kardinála Prospero Grecha.Knížka je vhodná k evangelizačním účelům, pro něž byla i vytvořena. Čtenář se dozví, co je Opravdový život v Bohu, a z první části poselství (1986–duben 1987) si udělá dostatečný obrázek o obsahu Poselství.


7. Opravdový život v Bohu - jednotlivé díly

Připravujeme nové jednosvazkové vydání všech poselství, které bude dostupné během roku 2022 (nyní probíhaji finální korektury). Hned jak bude dostupné, vás budeme informovat. Díky osobním darům čtenářů TLIG vám můžeme knihy zaslat a budeme rádi, podpoříte-li nás i vy příspěvkem na tuto misii. Více informací v objednávkovém formuláři - odkaz je na konci tohoto přehledu.

Zatím jsou k dispozici jednotlivé díly. Zde jsou ceny, za které můžeme knihy nabídnout
2. - 5. díl jsou k dispozici,
6. díl - vyprodáno
7. - 12. díl jsou k dispozici
Více informací v objednávkovém formuláři - odkaz je na konci tohoto přehledu (ROVNOU NA OBJEDNÁVKU).
 
Obrázek bez popisku 


8. NEBO EXISTUJE ALE AJ PEKLO (slovensky)

Autobiografie paní Vassuly Rydén oslovuje velmi poutavým způsobem i čtenáře, kteří ještě neudělali zkušenost s nadpřirozeným světem. Kniha zaujme svou neformální atmosférou a napínavými zážitky plynoucími z charismatu, který se u Vassuly projevoval už od jejího dětství. Tímto dílem bylo po celém světě inspirováno mnoho lidí, kteří teprve hledají svou cestu. V současné době nabízíme tuto knihu ve slovenském vydání. České vydání připravujeme. Náklady jsou cca 79,- Kč + poštovné, vše upřesníme emailem. Nejedná se o prodej za účelem zisku, ale o příspěvek na úhradu nákladů spojených s tiskem a zasláním. Více informací v objednávkovém formuláři - odkaz je na konci tohoto přehledu (ROVNOU NA OBJEDNÁVKU).
Obrázek bez popisku

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZDE: https://forms.gle/fRiitXVWsHsyT1FX8

 

 
KNIHY V ČEŠTINĚ

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Pracujte v harmonii v Mém Jménu
 
Udržuj svou mysl uzavřenu v Mé mysli a vzkvétej zevnitř
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message